Výchovně-vzdělávací a poradenské služby

Škola vzdělává žáky se speciálními potřebami a v kladenském regionu působí již od roku 1991.

Škola Slunce poskytuje denní komplexní péči, která zahrnuje vzdělávání a výchovu, rehabilitaci, psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické a řídí se individuálními potřebami žáků. Je fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty.

Psychické a osobnostní zvláštnosti dětí jsou ve škole na prvním místě. Snažíme se naplňovat jeden ze stěžejních cílů školy - integraci žáků s různým stupněm a druhem postižením.

Součástí školy jsou tři provozy školní jídelny - v mateřské škole v Kyšicích a Horním Bezděkově a ve škole ve Stochově.


Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
Poradenské služby
Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Formulář žádosti o přijetí dítěte do základní školy si stáhněte, vyplňte a doručte zástupkyním ředitele, které zodpovídají za přijímací řízení do základní školy Slunce.

Výroční zprávy najdete zde


Kontakty:
Hornická 410, Stochov
Telefon: +420 312 651 258
E-mail: skola_@slunce.info
Ředitel školy: Mgr. Jakub Dvořák
IČO: 25712853