Střední škola Slunce


Střední škola sídlí v budově v Unhošti. Výuka je zaměřena na zvládnutí péče o domácnost a k vytvoření dovedností a návyků potřebných k vykonávání jednoduchých zaměstnání. Vyučování probíhá od 9 do 15 hodin. Počet žáků ve třídě je 8 – 12. Žáci jsou klasifikováni širším slovním hodnocením. Ve všech třídách pracují společně učitelé a asistenti pedagoga. Při přijetí do střední školy Slunce je vyžadováno doporučení školského poradenského zařízení.

Měsíční poplatky:
2 125 Kč
1 250 Kč za svoz a rozvoz žáků

Kapacita:
30 žáků

Podmínky přijetí:
splnění povinné školní docházky

Ukončení studia:
teoretická a praktická zkouška, žák získá vysvědčení o závěrečné zkoušce

Uplatnění absolventa:
vykonávání pomocných prací, zaměstnání v chráněných pracovištích, jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby

Vzdělávací program:
Školní vzdělávací program Slunce svítí všem VI pro střední vzdělávání

Obory vzdělávání:
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Nabízené služby:
svozy a rozvozy žáků mikrobusem
poradenství speciálně pedagogického centra
pobyt v bazénu
rekreační ježdění na koni
pomoc při vyhledávání profesního uplatnění
výchovně vzdělávací pobyty v ČR
účast na mimoškolních kulturních a sportovních akcích

Kontakní osoba:
Mgr. Marie Kmínková

Adresa:
Hájecká 190, 273 51 Unhošť
Tel.: 736 279 911
E-mail: skola_@slunce.infomarie.kminkova@slunce.info
Web: www.slunce.info

Výsledky přijímacího řízení do střední školy Slunce