Základní škola Slunce


Základní škola sídlí v budovách ve Stochově a v Unhošti. Vyučování probíhá od 9 do 15 hodin. Počet žáků ve třídách se pohybuje od 4 do 8. Při zařazování žáků do tříd přihlíží škola především k psychickým a osobnostním zvláštnostem dětí a snaží se naplňovat jeden ze svých stěžejních cílů, integraci žáků s různým stupněm a druhem postižení. Žáci jsou klasifikováni širším slovním hodnocením. Ve všech třídách pracují společně učitelé a asistenti pedagoga. Při přijetí do základní školy Slunce je vyžadováno doporučení školského poradenského zařízení.

Měsíční poplatky:
1 875 Kč
1 250 Kč za svoz a rozvoz žáků

Kapacita:
76 žáků

Vzdělávací programy:
Školní vzdělávací program Slunce svítí všem I pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program Slunce svítí všem IV pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žáků se souběžným postižením více vadami
Školní vzdělávací program Slunce svítí všem V pro přípravný stupeň základní školy speciální

Nabízené služby:
ranní i odpolední školní družina a školní klub
svozy a rozvozy žáků mikrobusem
poradenství speciálně pedagogického centra
pobyt v bazénu
rekreační ježdění na koni
výchovně vzdělávací pobyty v ČR
účast na mimoškolních kulturních a sportovních akcích

Kontakní osoby:
Mgr. Marie Kmínková
Mgr. Barbora Kačabová
Adresa:
Hornická 410, 273 03 Stochov
Hájecká 190, 273 51 Unhošť
Tel.: 736 279 911, 608 054 828
E-mail: skola_@slunce.infomarie.kminkova@slunce.info, barbora.kacabova@slunce.info
Web: www.slunce.info

Výsledky přijímacího řízení do základní školy Slunce