Mateřská škola Slunce


Mateřská škola Slunce má dvě pobočky – v Kyšicích a v Horním Bezděkově. K budovám patří rozlehlé zahrady s pěkně vybavenými dětskými hřišti, která dětem poskytují dostatek prostoru ke sportovnímu vyžití a pohybovým hrám. Jedná se o běžné jednotřídní školky věkově smíšených dětí, kam jsou maximálně v počtu pěti dětí integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Obě pobočky mateřské školy Slunce jsou navíc personálně posíleny o asistenty pedagoga.
Naším cílem je dosáhnout vynikajícího stupně výchovy a vzdělání předškolních dětí. Jsme mateřskou školou, která respektuje individuální potřeby, zájmy a nadání dětí, podporuje jejich sebevědomí a zvídavost. Dáváme dětem možnost rozvíjet se a položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. Součástí každodenní vzdělávací práce je působení učitelky na děti ve smyslu rozvíjení pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti a toleranci.

Poplatky:
školné
◦ období září – červen 1 875 Kč/měsíc v (paušální měsíční poplatek se hradí i v době nepřítomnosti dítěte)
◦ období červenec – srpen 468,75 Kč/týden (za každý započatý týden docházky)
stravné
◦ 42,50 Kč/den (dopolední svačina 10 Kč, oběd 22,50 Kč, odpolední svačina 10 Kč)


Kapacita:
50 dětí (v každé budově 25 dětí)

Vzdělávací program:
Školní vzdělávací program Slunce svítí všem pro předškolní vzdělávání

Nabízené služby:
péče speciálních pedagogů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – zajišťuje SPC Slunce
sociální poradenství - zajišťuje SPC/PPP Slunce
logopedická péče asistenta logopeda – v MŠ Horní Bezděkov
plavecký výcvik

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Birošová
Adresa:
U mateřské školy 178, 273 51 Kyšice
Hlavní 41, 273 51 Horní Bezděkov
Tel.: 778 972 600
E-mail: skola_@slunce.infojana.birosova@slunce.info
Web: www.slunce.info