Mateřská škola Slunce


Mateřská škola Slunce má dvě pobočky – v Kyšicích a v Horním Bezděkově. K budovám patří rozlehlé zahrady s pěkně vybavenými dětskými hřišti, která dětem poskytují dostatek prostoru ke sportovnímu vyžití a pohybovým hrám. Obě školky mají jednu třídu věkově smíšených dětí, kam jsou integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Obě pobočky mateřské školy Slunce jsou navíc personálně posíleny o asistenty pedagoga.

Naším cílem je dosáhnout vynikajícího stupně výchovy a vzdělání předškolních dětí. Jsme mateřskou školou, která respektuje individuální potřeby, zájmy a nadání dětí, podporuje jejich sebevědomí a zvídavost. Dáváme dětem možnost rozvíjet se a položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a pohodovém prostředí. Součástí každodenní vzdělávací práce je působení učitelky na děti ve smyslu rozvíjení pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti a toleranci.

Poplatky:
školné 1 875 Kč/měsíc (paušální měsíční poplatek se hradí i v době nepřítomnosti dítěte)
stravné 42,50 Kč/den (dopolední svačina 10 Kč, oběd 22,50 Kč, odpolední svačina 10 Kč)

Kapacita:
50 dětí (v každé budově 25 dětí)

Vzdělávací program:
Školní vzdělávací program Slunce svítí všem pro předškolní vzdělávání

Nabízené služby:
péče speciálních pedagogů
poradenství psychologa
sociální poradenství
logopedická péče
výuka anglického jazyka
výuka hry na flétnu
plavecký výcvik, hydromasáž
rekreační ježdění na koni

Kontakní osoba:
Bc. Jana Birošová
Adresa:
U mateřské školy 178, 273 51 Kyšice
Hlavní 41, 273 51 Horní Bezděkov
Tel.: 778 972 600
E-mail: skola@slunce.infojana.birosova@slunce.info
Web: www.slunce.info