Sociální služby Centra služeb Slunce všem

Centrum služeb Slunce všem slaví 20. narozeniny.

Na počátku byl nápad PadDr. Blanky Dvořákové a rodičů postižených dětí na prahu dospělosti. Společně dali vzniknout projektu, jehož cílem bylo ještě větší zapojení lidí se zdravotním omezením a seniorů do aktivního života. Centrum včetně kavárny a pekárny najdete od svého začátku v Unhošti hned vedle autobusového nádraží. Sídlí tam dodnes, jen své působení rozšířilo na více míst – do Luční ulice v Unhošti, do chráněných bytů v Unhošti a Stochově, do domova pro osoby se zdravotním postižením do Nouzova a nově také do pobočky Pražská 34 v Unhošti. Lidé s hendikepy jsou v sociálním centru také zaměstnáni na chráněných pracovních místech. Jak říká zakladatelka centra Blanka Dvořáková: „K našim klientům patří lidé se speciálními potřebami, tak i senioři a rodiny s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Centrum jim poskytuje odbornou péči, klientům nabízí pracovní terapie během kterých například vyrábí dárkové předměty, věnce, mýdla, dekorace a další pěkné věci k prodeji.“ Centrum je od svého začátku multifunkčním zařízením, které navazuje na školu Slunce a poskytuje pracovní a terapeutický program pro hendikepované dospělé, klubovou činnost pro seniory a rodiče s dětmi a také služby pro širokou veřejnost – kavárnu, veřejné WC či například zahradnické služby. Centrum ztělesňuje základní myšlenku celého Slunce – maximální možnou integraci lidí s hendikepem do společnosti.
Centrum služeb Slunce všem v Unhošti je zařízení, které slouží potřebám osob se speciálními potřebami, stejně jako nejširší veřejnosti. Pod střechou tohoto multifunkčního bezbariérového objektu nabízí ambulantní služby (denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, aktivizační služby pro seniory), terénní služby (pečovatelská služba, osobní asistence, aktivizační služby pro rodiny), pobytové služby (chráněné bydlení, odlehčovací služby, domov pro zdravotně postižené) a poradenské služby (sociální poradenství).

Denní stacionář pro dospělé se speciálními potřebami, v Unhošti a na Nouzově.


Odlehčovací služby (respitní péče) pro osoby se speciálními potřebami a seniory.


Pečovatelská služba pro seniory a lidi se speciálními potřebami

Sociálně terapeutická dílna pro dospělé se speciálními potřebami

Chráněné bydlení pro dospělé se speciálními potřebami v Unhošti a ve Stochově.


Domov pro osoby se zdravotním postižením pro dospělé se speciálními potřebami v Domově dobré vůle v Unhošti - Nouzově.


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociální rehabilitace
Sociální poradenství základní a odborné.
Osobní asistence pro seniory, děti a dospělé se speciálními potřebami.
Další nabídka Centra služeb Slunce všem
- organizování dle poptávky
- společné výlety
- výpravy za kulturou atd.

Služby pro širokou veřejnost
- pekárna a Kavárna Slunce s posezením uvnitř i venku na zahrádce
- cateringové služby
- podpora spolkové činnosti
- připojení na Internet
- veřejné WC

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech
Od října 2005 probíhá v zařízení program zaměstnávání osob s handicapy. Tento program nás zařazuje do kategorie zaměstnavatelů zaměstnávajících nad 50% zaměstnanců s handicapem. Nabízíme zaměstnavatelům nad 25 zaměstnanců náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Ceník sociálních služeb: je k dispozici na vyžádání v kanceláři Centra služeb Slunce všem, o.p.s.

Výroční zprávy najdete zde

Vnitřní oznamovací systém najdete zde
Příslušná osoba v organizaci Centrum služeb Slunce všem je Mgr. Lenka Šourková, tel. 605 502 920, e-mail lenka.sourkova@slunce.info

Kontakty:
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
Pražská 910, Unhošť
Telefon: +420 312 690 298
E-mail: centrum@slunce.info
Ředitelka: PaedDr. Blanka Dvořáková
IČO: 27155064
DIČ: CZ27155064