Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi


Podporujeme při řešení dlouhodobě nepříznivé sociální situace Nabízíme pomoc a praktický nácvik v oblasti péče o dítě a o domácnost, realizujeme aktivity směřující k rozvoji dovedností dětí a pomáháme při zajištění vhodných vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Služba je určena rodinám s dětmi, které nepříznivou sociální situaci nemohou překonat bez pomoci a chtějí zabránit ohrožení vývoje dětí.

Službu poskytujeme v našich zařízeních v Unhošti a v případě potřeby tam, kde vy a vaše děti bydlíte, chodíte do školy a běžně se pohybujete.

Služba je poskytována bezplatně.

Kontaktní osoba:
Mgr. Lada Černá
Adresa:
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
Pražská 910, 27351 Unhošť
Tel.: 312 690 298, 771 126 585
E-mail: lada.cerna@slunce.infocentrum@slunce.info
Web: www.slunce.info
Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/00014160.
Tento projekt probíhá od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Podrobné informace:
- Informace k Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi
Dokumenty ke službě:
- Žádost o poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Smlouva o poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Ceník Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi