Vnitřní oznamovací systém

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů musí zaměstnavatel s více než 50-ti zaměstnanci splnit povinnost vyplývající z tohoto zákona - vytvořit systém ochrany oznamovatelů, kteří upozorní na protiprávní jednání v organizaci.
Oznamovatel - je fyzická osoba, která oznámí trestný čin v souvislosti s prací nebo se jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání v organizaci (zaměstnanec, dobrovolník, stážista, praktikant).
Příjem oznámení - vždy předáno příslušné osobě, písemně (elektronicky, v listinné podobě), ústně (osobně, telefonicky).
Příslušná osoba - musí vždy oznámení přijmout, vyrozumět oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení a nejpozději do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení. Příslušná osoba nedoporučuje konkrétní opatření k nápravě, ale pouze případné kroky k nápravě a přiměřenou lhůtu. Oznamovatel je chráněn před odvetnými opatřeními proti své osobě.


Příslušná osoba v organizaci Centrum služeb Slunce všem je Mgr. Lenka Šourková, tel. 605 502 920, e-mail lenka.sourkova@slunce.info