Domov pro osoby se zdravotním postižením


Služba je poskytována celoročně. Jsou zde poskytovány služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naším cílem je, aby se uživatelé co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života a dosáhli maximální možné samostatnosti.
Služba je určena dospělým lidem s mentálním, zdravotním, chronickým duševním nebo kombinovaným postižením.

Domov pro osoby se zdravotním postižením provozujeme v Domově dobré vůle Slunce v Unhošti – Nouzově, v plně bezbariérovém objektu s kapacitou 14 lůžek.

Cena za ubytování je 180,- Kč za den. Příspěvek na péči je v plné výši využit na služby péče, v případě celodenní nepřítomnosti uživatele se vrací poměrná část.
Platba za celodenní stravu činí 157,- Kč (z toho režijní náklady 17,- Kč).

Kontaktní osoba:
Ivana Kankrlíková
Adresa:
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. - Domov dobré vůle
Unhošťská 570, 273 51 Unhošť-Nouzov
Tel.: 312 690 298, 312 690 121, 606 811 794
E-mail: ivana.kankrlikova@slunce.infocentrum@slunce.info
Web: www.slunce.info


Dokumenty ke službě:
- Žádost o poskytování služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
- Smlouva o poskytování služby Domov pro osoby se zdravotním postižením
- Ceník služby služby Domov pro osoby se zdravotním postižením