Sociálně terapeutická dílna


Uživatelům nabízíme širokou škálu činností, jejichž cílem je rozvoj pracovních návyků a dovedností.

Provozujeme tréninkovou kavárnu a pekárnu, dále zahradnickou, textilní, keramickou, rukodělnou, úklidovou, údržbářskou a počítačovou dílnu a nabídku aktivit se snažíme neustále rozšiřovat.

Služba je určena lidem s mentálním, zdravotním nebo kombinovaným postižením (od 16 do 64 let), kteří aktivně usilují o vlastní zapojení do běžného života.

Sídlíme v Unhošti, přímo na autobusovém nádraží a službu provozujeme také v našem odloučeném pracovišti v Domově dobré vůle v Unhošti – Nouzově a v Luční ulici v Unhošti.
Služba probíhá ve všední dny od 7.00 do 17.00 hodin.

Sociálně terapeutické dílny jsou uživatelům poskytovány zcela bezplatně.
Je možné odebírat obědy, které jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

Kontaktní osoba:
Viktor Šafránek, DiS.
Adresa:
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
Pražská 910, 27351 Unhošť
Tel.: 312 690 298, 606 724 993
E-mail: viktor.safranek@slunce.infocentrum@slunce.info
Web: www.slunce.info
Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/00014160.
Tento projekt probíhá od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Podrobné informace:
- Informace ke službě Sociálně terapeutická dílna
Dokumenty ke službě:
Dokumenty ke službě:
- Žádost o poskytování služby Sociálně terapeutická dílna
- Smlouva o poskytování služby Sociálně terapeutická dílna
- Ceník služby služby Sociálně terapeutická dílna