20

let podporuje Nadační fond Slunce pro všechny děti a dospělé s hendikepy

2002

je rok, kdy 27. února manželé Blanka a Jaroslav Dvořákovi nadační fond založili.

35,000,000

korun rozdělil nadační fond během doby své existence a podpořil děti a dospělé s hendikepy, rodiny v tíživé životní situaci, lidi bez domova a seniory.

20. výročí založení Nadačního fondu Slunce pro všechny"


Nadační fond Slunce pro všechny slaví 20. výročí svého založení. Během své dvacetileté existence poskytl na dobročinné účely téměř 35 mil. korun, kterými podpořil především děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením, rodiny v tíživé životní situaci, lidi bez domova a seniory.

Slunce je unikátní soubor zařízení, která poskytují širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Nadační fond Slunce pro všechny tato zařízení, kterými jsou Soukromá mateřská, základní a střední škola Slunce a Centrum služeb Slunce všem, zastřešuje a pomáhá dofinancovávat. Významná je rovněž pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. V loňském roce fond například uspořádal sbírku pro rodinu postiženou tornádem na Moravě. Další projekty, které nadační fond realizuje, podporují lidi bez domova a seniory. Všemi svými aktivitami fond naplňuje své motto: Slunce svítí všem.

Za nadačním fondem stojí manželé Dvořákovi, kteří ho 27. února 2002 založili. Blanka Dvořáková je jeho ředitelkou a hnacím motorem po celých dvacet let. Se svým obrovským entuziasmem, zájmem a cílevědomostí dokázala vybudovat uznávaný fond s vysokým kreditem. Pro myšlenku pomoci slabším dokázala nadchnout také řadu známých osobností a umělců. Mezi patrony Nadačního fondu Slunce pro všechny se tak řadí Kateřina Brožová, Dáša Zázvůrková, Josef Štágr, Mahulena Bočanová, Lucie Silkenová, Nikol Kouklová Heřmánková, Radka Fišarová, Hana Heřmánková, Petr Macháček, Eva Čejková, Tamara Kotvalová a Ladislav Smoljak in memoriam. Právě posledně zmiňovaný legendární herec Divadla Járy Cimrmana stál u zrodu Slunce a stal se jeho dobrým přítelem. Často jezdil za klienty, se kterými ho spojovalo ryzí kamarádství. Zcela lidský, rodinný, ale i přesto vysoce profesionální přístup panuje ve Slunci do současnosti.

Jako poděkování sponzorům a patronům za nezištnou pomoc, podporu a přízeň uděluje každoročně nadační fond Ceny Slunce. Předlohou pro cenu se stal obrázek slunce, namalovaný bývalým žákem školy Slunce. Ceny se slavnostně předávají obvykle během Charitativního koncertu pro Slunce v pražském Obecním domě. Ten se letos bude konat 26. dubna. Jste na něj srdečně zváni!

Během roku pořádá fond řadu charitativních akcí, na kterých vybírá potřebné finance pro své aktivity. Zúčastnit se můžete různých koncertů, výstav, charitativní aukce, dobročinných bazarů, golfového turnaje či charitativních obědů. Dalším významným zdrojem příjmů je veřejná sbírka, kterou má fond zřízenou. Její sběrné kasičky jsou umístěny na několika místech kladenského regionu a také například v Kavárně Slunce v Unhošti, kde můžete přispět. V rámci veřejné sbírky pořádá fond před kavárnou každou třetí středu v měsíci tradiční Pečení pro dobrou věc s vyhlášenými koláči ze sluneční cvičné pekárny, ve které pracují lidé se speciálními potřebami. Z výtěžku veřejné sbírky přispěl fond například na nákup automobilů, používaných pro sociální a vzdělávací služby a opravy budov užívaných Sluncem.

Za dvacet let činnosti se Nadační fond Slunce pro všechny a vůbec celé Slunce stalo zavedeným a vysoce profesionálním seskupením moderních a logicky propojených služeb, provozů a organizací, které pomáhají zejména dětem a dospělákům se speciálními potřebami být plnohodnotnými členy komunity a žít spokojený život.

Fond by nemohl konat své dobročinné aktivity bez vyznamné podpory svých mnoha příznivců a sponzorů. Za to jim patří velký dík, jakož i členům správní a dozorčí rady, čestnému předsednictvu a všem patronům nadačního fondu. Nadační fond dlouhodobě podporují společnosti Vyšehrad 2000 a. s., Ryor a. s., Carollinum s.r.o., Philip Morris ČR a. s., Obecní dům a. s., Česká spořitelna, a. s., Central Kladno, Teplárna Kladno, s. r. o., Divadlo Bez zábradlí, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Zámek Častolovice a další partneři uvedení na webu.

Motto: "Slunce svítí všem"


Nadační fond Slunce pro všechny podporuje všechna svá zařízení, projekty jiných organizací a umožňuje naplňovat své motto: "Slunce svítí všem". Slunce je unikátní soubor zařízení, která poskytují širokou škálu vzdělávacích a sociálních služeb. Bylo založeno v roce 1991 manželi Dvořákovými.

Nadační fond Slunce pro všechny byl založen v roce 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami a od svého vzniku zastřešuje všechna zařízení Slunce.

Během roku pořádá řadu charitativních koncertů, bazarů, jarmarků, aukcí a dalších akcí, na kterých vybírá potřebné finance pro své aktivity. Jedním z významných zdrojů příjmů jsou charitativní akce a veřejné sbírky.

Nadační fond každoročně uděluje Ceny Slunce.

Nadační fond je členem Asociace nadačních fondů FÓRA DÁRCŮ.

Nadační fond má povolenu veřejnou sbírku. Na několika místech našeho regionu jsou umístěny sběrné kasičky a jednou za rok jsou zveřejněny podmínky grantového řízení. Na základě podané a schválené žádosti jsou příjmy z této sbírky rozdělovány žadatelům. Jako příklad uvádíme poskytnutí většího finanční příspěvku Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti na pořízení osobního automobilu. Nadační fond Slunce pro všechny poskytuje své webové stránky (www.slunce.info) zařízením, která zastřešuje (Soukromé mateřské škole, základní škole a střední škole Slunce, o.p.s. a Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti).

Číslo účtu pro nadační fond:

390362399/0800

Číslo účtu pro veřejnou sbírku:

396865309/0800

Kontakní osoba:
PaedDr. Blanka Dvořáková, ředitelka
Sídlo:
Pražská 118, 273 51 Kyšice
Tel.: 312 698 188
E-mail: slunce@slunce.info
Web: www.slunce.info
Kancelář:
Pražská 910, 273 51 Unhošť
IČO:
26508923


Veřejná sbírka do sběrných kasiček je povolena Krajským úřadem Středočeského kraje.

Kasičky jsou umístěny: Kavárna Slunce Unhošť, Krouhárna zelí Tuchlovice, provozovny Pompo v Kladně a Praze, Zámek Častolovice. Děkujeme těmto společnostem za významnou pomoc.

Správní rada:

předseda: PaedDr. Jaroslav Dvořák
členové: JUDr. Marie Malá, PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD.

Dozorčí rada:

členové: Mgr. Oldřich Cidlík, Mgr. Jakub Dvořák, Ing. Eva Štěpánková

Čestné předsednictvo nadačního fondu:

předseda: Ladislav Smoljak, in memoriam
členové: PhDr. Marie Černá, CSc., Hana Heřmánková, Kamila Leclerc, Otto Tlustý, Jaroslav Novák, Petr Macháček, Marek Šimon


Naši patroni


Čestným předsedou nadačního fondu je in memoriam pan Ladislav Smoljak.
Patroni Nadačního fondu Slunce pro všechny:

Mahulena Bočanová

herečka

Iniciovala vytvoření unikátního kalendáře osobností s dětmi ze školy Slunce pro rok 2013, který nafotil Jakub Ludvík. Pravidelně se účastní našich akcí, některé z nich moderuje. Vystudovala Pražskou konzervatoř, obor hudebně-dramatický. Je členkou hereckého souboru Činoherního klubu v Praze, pravidelně vystupuje také v soukromém divadelním souboru Háta. Do povědomí českých televizních diváků se v poslední době zapsala svým účinkováním v pořadu České televize StarDance ...když hvězdy tančí (jako účinkující v roce 2006 a jako porotkyně v roce 2007). Od ledna 2008 je hlasem zvukové grafiky Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu.

Kateřina Brožová

herečka a zpěvačka

Patronkou nadačního fondu se stala 14. června 2011 při slavnostním otevření přístavby objektu chráněného bydlení nad Kavárnou Slunce. Slunce podporuje na nadačních akcích. Zazpívala si i s naším klientem Vladimírem Albrechtem, Slunce přizvala i do svého pořadu Exluziv! naTV Barrandov. Kateřina Brožová se narodila 9. 2. 1968 v Praze v umělecké rodině. Po gymnáziu vystudovala herectví na pražské divadelní fakultě Akademie múzických umění. Již v době studií začala hrát v Divadle na Vinohradech, kam byla poté přijata do stálého angažmá. Působila zde celkem devět sezón a pak se rozhodla odejít na „volnou nohu“ a věnovat se kromě herectví také zpěvu. Hostovala a hostuje v několika divadlech: Hudební divadlo Karlín, Divadlo Bez zábradlí, Kalich, Goja music hall, Palace, Hybernia, Broadway. Natočila mnoho TV inscenací, filmů, seriálů i dalších pořadů, věnuje se dabingu a zpěvu. Natočila čtyři sólová alba, hostovala na CD jiných interpretů, spolupracuje s orchestry a hudebními tělesy.

Eva Vašková Čejková

moderátorka, zakladatelka společnosti Ženy, s.r.o.

Propojila svůj projekt Manuál úspěšné ženy s pomocí a podporou Nadačního fondu Slunce pro všechny. Snaží se pro nadační fond získávat finanční prostředky a zapojovat Slunce do svých aktivit. Eva Čejková se narodila v roce 1982 v Chrudimi, kde vystudovala Obchodní akademii. Po maturitě působila jako scenáristka na TV Nova a Prima TV. Ke svým aktivitám v médiích přidala také pořádání odborných a vzdělávacích akcí a pro další zkušenosti vycestovala i do zahraničí. V roce 2008 absolvovala na Fakultě sociálních věd UK obor Mediální studia. V roce 2005 založila společnost ConPro, s.r.o., kterou v roce 2010 předává svému muži a zakládá společnost Ženy, s.r.o., v rámci níž probíhá její autorský projekt Manuál úspěšné ženy. Eva Vašková Čejková je spoluzakladatelkou prestižního Klubu finančních ředitelů, jednou ze zakládajících členek občanského sdružení „Friends of the NATIONAL MUSEUM of WOMEN in the ARTS“, viceprezidentkou Asociace Profesionálů v Administrativě a je členkou správní rady Centra služeb Slunce všem.

Radka Fišarová

zpěvačka

Se Sluncem se seznámila ještě jako studentka, kdy zpívala se skupinou Auris. Dlouholetá patronka Nadačního fondu Slunce pro všechny, zaměřila se na podporu chráněného bydlení, vystupuje pravidelně na našich akcích a Slunce podporuje i návštěvami našich zařízení. Také zve uživatele služeb Slunce na své koncerty. Darovala nadačnímu fondu část výtěžku ze svého CD Pod pařížským nebem (písně Edith Piaf). Vystudovala pražskou Konzervatoř J.Ježka, obor zpěv a muzikál. Ve dvaceti letech byla obsazena do titulní role Webberova muzikálu Evita a stala se tak světově nejmladší představitelkou této role. Zpívala v muzikálu Hair/Vlasy, v Bernsteinově Mši a v řadě českých muzikálů. Účinkovala také v Národním divadle v Praze. Působí v pražských muzikálových divadlech Broadway, Hybernia nebo Kalich. Její stěžejní rolí je již deset let titulní role muzikálu Edith Piaf, který se uvádí v mnoha českých městech. Francouzský šanson je také náplní její koncertní činnosti v programu s názvem Malá pocta velké Edith.

Hana Heřmánková

divadelní manažerka, moderátorka

Se Sluncem spolupracuje již od začátku. Podporuje projekt Slunce svítí všem, do kterého zapojila i herce a zpěváky Divadla Bez zábradlí. Zve handicapované děti a dospělé, ale i seniory na divadelní představení, kterého se účastní i zdraví vrstevníci. Děti ze školy Slunce každoročně staví v Divadle Bez zábradlí vlastnoručně vyrobený betlém. V roce 2013 Hana Heřmánková zaštiťuje projekt veřejné sbírky Nadačního fondu Slunce pro všechny „prodej sluníček – vánočních ozdob“, z jehož výtěžku bude podpořen projekt nové střechy školy v Unhošti. Hana Heřmánková je česká moderátorka, bývalá TV hlasatelka a divadelní manažerka Divadla Bez zábradlí. Spolu s manželem, hercem Karlem Heřmánkem, mají tři syny. Spolu se starají o chod Divadla Bez zábradlí. Kromě povinností manažerky divadla a matky tří dětí se věnovala i televiznímu pořadu pro ženy Sama doma, kde se střídala s ostatními TV moderátorkami. Je čestnou členkou správní rady nadačního fondu Slunce, který pomáhá mentálně postiženým dětem a dospělým.

Tamara Kotvalová

úspěšná podnikatelka

Pravidelně finančně přispívá na aktivity Nadačního fondu Slunce pro všechny. Dle svých možností se účastní i akcí nadačního fondu. Narodila se do rodiny diplomata a vysokoškolské učitelky slovenského původu. Dětství prožila v různých evropských zemích. V Praze byla zaměstnána u německé obchodní společnosti jako obchodní asistentka, později se vypracovala do pozice manažera pro Čechy a Moravu. V roce 1996 založila se svým tehdejším manželem společnost Carollinum s.r.o., která získala výhradní zastoupení značky Montblanc pro Českou republiku. O dva roky později společnost otevřela na Pařížské ulici v Praze franšízový obchod Alfred Dunhill – první butik této tradiční londýnské značky ve střední Evropě. V roce 2006 získala ocenění Žena roku, v roce 2012 se zařadila mezi 50 nejvlivnějších českých žen časopisu Forbes.

Nikol Heřmánková Kouklová

herečka a zpěvačka

Vystudovala Pražskou konzervatoř av roce 2013 absolvovala DAMU. Momentálně účinkuje na několika pražských scénách, především v Divadle Bez zábradlí, Městských divadlech pražských, Prague Shakespear Company a Národním divadle. Má několik filmových zkušeností a objevila se také v zahraničních produkcích. Vidět jste ji mohli v mnoha českých populárních seriálech jako npř. Ordinace v růžové zahradě, Cesty domů, Na Vodě, Svatby v Benátkách a další. Má zkušenosti také s moderací nebo dabingem. Ve svém volnu se věnuje psaní lifestylového blogu Femme Armeria. Jejím vekým koníčkem je móda. Podílela se na kostýmech pro nejrůznější spoty, reklamy i filmy a dělá také personální styling. Pro Nadační fond Slunce pro všechny pomáhá získávat finanční prostředky. Realizovala například dva kalendáře (v letech 2015 a 2019). V Divadle Bez zábradlí v roce 2017 pořádala Soirée pro Slunce a pomáhá s přípravou tradičních Vánočních tržíčků. Je také organizátorkou Buskingu pro Slunce, jímž podporuje nejenom naší nadaci, ale také pouliční umění.

Petr Macháček

zpěvák a herec

Po absolutoriu Pražské konzervatoře hostuje na mnoha pražských scénách, především v divadlech Hybernia, Semaforu, Kalichu a Bez zábradlí. Pod režijním vedením Miloše a Petra Formanových vytvořil v Národním divadle roli Listonoše v jazzové buffoopeře Dobře placená procházka. Kromě divadla se také rád věnuje práci před kamerou. Vidět jste ho mohli v českých filmech či seriálech. Spolupracuje s Pardubickou komorní filharmonií, Českým národním symfonickým orchestrem, Smíchovskou komorní filharmonií, Jakub Šafr Triem, Swing Triem Avalon a klavíristou Jakubem Přibylem. Jako host vystupuje s pop-rockovým orchestrem Regioband Stanislava Horáka. Pravidelně spolupracuje s Nadačním fondem Slunce pro všechny jehož je členem čestného předsednictva.

Lucie Silkenová

operní pěvkyně

Lucie se stala oficiálně patronkou Nadačního fondu Slunce pro všechny 23. dubna 2013. Vystupuje dlouhodobě na našich Benefičních koncertech v Kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a v Národním domě na Smíchově. Narodila se v Praze. Byla členkou Kühnova dětského sboru, absolvovala Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením a po sedmileté spolupráci se sólistou opery Národního divadla v Praze Ivanem Kusnjerem promovala na Akademii múzických umění v Praze. Své pěvecké umění dále rozvíjela na mistrovských kurzech v Anglii, Španělsku, Německu a Rakousku. Lucie získala několik významných ocenění na mezinárodních pěveckých soutěžích. Mezi ty nejdůležitější řadí 1. cenu na mezinárodní soutěži ve Francii „Concours International d’Encouragement Musical, Lyon 2008“ (Rotary Club) a 2. cenu v kategorii opera v „Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka, Karlovy Vary 2009“.

Josef Štágr

zpěvák

Patří mezi dlouholeté přátele Nadačního fondu Slunce pro všechny. Svými vystoupeními na akcích a návštěvami zařízení Slunce pravidelně podporuje nadační fond. Dokonce nám přijel zazpívat i na ozdravný pobyt do Chorvatska. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Účinkoval v Hudebním divadle Karlín v muzikálu West Side Story (1970 - 71). Od roku 1975 vystupoval jako zpěvák a hudebník v programech celé řady interpretů naší pop music. Od roku 1994 se objevuje jako představitel hlavních rolích ve slavných světových muzikálech uváděných v Praze, např. Jesus Christ Superstar či Les Miserables "Bídníci". Ve svém koncertním programu představuje skladby nejen z těchto, ale i z dalších českých a světových muzikálů, doplněné dle potřeby o další skladby z českého i světového repertoáru.

Dáša Zázvůrková

zpěvačka, herečka

Dagmar Zázvůrková absolvovala pedagogické lyceum s hudebním zaměřením v Berouně. Je absolventkou HAMU obor nonverbální a komediální divadlo a Italianistiky na FFUK. Od roku 2003 působí jako externí členka v Divadle Semafor, hraje a zpívá v představeních - Život je náhoda v obnošený vestě, I ty zpíváš si ty hity a další. Účinkovala v muzikálu Bídníci, v představeních pánů Karla Šípa a Josefa Náhlovského (Sanatorium, blázinec...) nebo v jazzové opeře Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená procházka, inscenované v Národním divadle. Je autorkou úspěšných písní. Slunce podporuje pravidelně, na jeho podporu pořádá koncerty, účastní se charitativních akcí jako je Benefinční koncert pro Slunce v Obecním domě, aukce a dalších. Zrealizovala nadační kalendář pro rok 2021.

Ladislav Smoljak - in memoriam

herec

Scénárista, režisér a herec Ladislav Smoljak byl čestným předsedou školy Slunce, členem její správní rady a čestným předsedou Nadačního fondu Slunce pro všechny. Se Sluncem spolupracoval již od roku 1997. Výtěžek představení Cimrman v říši hudby podpořil tehdy výstavbu Domova dobré vůle v Nouzově. Blanka Dvořáková, její kolegové, svěřenci a jejich společné úspěchy si získali pana Smoljaka natolik, že by výčet jeho aktivit ve prospěch Slunce vydal na několik stran. Pomáhal shánět sponzory, pravidelně navštěvoval akce, které Slunce pořádá a na oplátku zval jeho zaměstnance i klienty na svá představení. Nejdůležitější je však veliké kamarádství, které jej spojovalo se všemi chráněnci Slunce. Tento vztah byl vzájemný, nesmírně ryzí a hluboký. Navždy zůstane v našich vzpomínkách!


Grantová pravidla

Koho podporujeme:
děti a dospělé se speciálními potřebami
Soukromou mateřskou školu, základní školu a střední školu Slunce ,o.p.s.
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
SPMP ČR, pobočný spolek Kladno


Žádosti mohou podávat:
vedoucí právnických organizací pro jejichž podporu byl fond zřízen
osoby se speciálními potřebami
zákonní zástupci osob se speciálními potřebami


NF přispívá:
právnickým organizacím a individuálním žadatelům (nákup speciálních rehabilitačních pomůcek…)
kromě toho je průběžně rozdělován výtěžek veřejné sbírky v souladu s účelem veřejné sbírky


Termíny pro podání žádostí:
průběžně


Řízení o poskytnutí finančních prostředků:
o výsledcích přidělení finančních prostředků budou žadatelé informováni po zasedání SR (dvakrát ročně do konce května a listopadu)
smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku budou uzavírány vždy do 14 dnů po zasedání SR
neprodleně po podepsání smluv budou poukázány finanční prostředky na účty žadatelů, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.slunce.info
příjemci daru jsou povinni prokázat dárci, že byly finanční prostředky použity v souladu se smlouvou v uvedeném termínu
v naléhavých případech svolá předseda SR radu k posouzení žádosti, rozhodnutí o přidělení příspěvku lze provést i per rollam


Logo Nadačního fondu Slunce pro všechny ke stažení: