Pro základní školu Slunce ve Stochově hledáme učitele/ku se speciální pedagogikou s aprobací anglický jazyk.

Pro základní školu Slunce ve Stochově hledáme učitele/ku se speciální pedagogikou s aprobací anglický jazyk.

Co vás čeká

Budete pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména děti s kombinovaným postižením). Na jejich vzdělávání a výchově budete spolupracovat s dalšími odborníky - asistent pedagoga, speciální pedagog, psycholog.


Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít


Je pro nás důležité, abyste splňoval/a kvalifikační požadavky uvedené v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Měl/a byste umět adekvátně komunikovat s dětmi s různými hendikepy. Hledáme člověka, který je vstřícný, respektující a u lidí hledá a rozvíjí silné stránky.


Výhodou bude, pokud budete umět


Výhodou jsou Vaše předchozí zkušenosti s prací s dětmi nebo dospělými s různými typy postižení (nemusí jít nutně o speciální školství), vztah k výtvarným činnostem, hudbě nebo sportovním aktivitám. Velké plus budete mít, pokud máte státní zkoušku z logopedie nebo alespoň intenzivní zájem o problematiku rozvoje řeči u dětí.


Co vám můžeme nabídnout


Smysluplnou práci s možností realizovat vlastní nápady a inovace za podpory vedení. Prostor pro další vzdělávání a možnost profesního, ale i kariérového růstu. Zázemí stabilní neziskové organizace, mzdové ohodnocení na základě Vašeho vzdělání a praxe.


Další informace o nás najdete na našich webových stránkách www.slunce.info. Rozhodntete-li se ucházet o tuto pozici, zašlete nám, prosím, Váš životopis na e-mail: personalni@slunce.info a uznáte-li to za vhodné, můžete nám poslat i motivační dopis. Reakci z naší strany očekávejte nejpoději do 14 dnů. Zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.