Psycholog/psycholožka

Pro školu Slunce hledáme psychologa/psycholožku pro SPC / PPP Slunce.


Co vás čeká

Budete pracovat poradensky zejména s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a podílet se na stanovování podpůrných opatření pro jejich vzdělávání (včetně psychologické diagnostiky). Na tom budete spolupracovat s dalšími odborníky – speciální pedagog, sociální pracovník.


Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

Je pro nás důležité, abyste splňoval/a kvalifikační požadavky uvedené v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (psycholog). Měl/a byste umět adekvátně komunikovat s dětmi s různými hendikepy, jejich rodiči a učiteli.


Výhodou bude, pokud budete umět

Výhodou jsou Vaše předchozí zkušenosti s prací s dětmi nebo dospělými s různými typy postižení (nemusí jít nutně o speciální školství). Velkou výhodou je zkušenost s poradenskou prací ve školském poradenském zařízení (SPC nebo PPP).


Co vám můžeme nabídnout

Smysluplnou práci s možností realizovat vlastní nápady a inovace za podpory vedení. Prostor pro další vzdělávání a možnost profesního, ale i kariérového růstu. Zázemí stabilní neziskové organizace, mzdové ohodnocení na základě Vašeho vzdělání a praxe. Možnost pracovat také na zkrácený úvazek.