Udržitelnost
Seminář pro pedagogické pracovníky
Pondělí, 10 Duben 2017 11:43

V rámci tzv. udržitelnosti projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalitě“ proběhl ve středu 22. 2. 2017 seminář pro pedagogické pracovníky Soukromé MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s. týkající se filosofie školy a dalších záměrů vzhledem k legislativním změnám. Během dopoledního bloku prezentovali jednotliví pedagogové informace, které získali v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Poté následovala diskuse zaměřená na hledání cílů a dalšího zaměření školy (cílová skupina, zásady v rámci výchovně vzdělávacího procesu, prezentace školy na veřejnosti). Odpolední blok semináře byl vyhrazen exkurzi do návazných zařízení školy (Centrum služeb Slunce všem, o.p.s v Unhošti, Domov Dobré vůle v Unhošti – Nouzově, mini ZOO v Luční ulici v Unhošti).


 
Evropský projekt - Udržitelnost projektu
Středa, 16 Březen 2016 08:04

V rámci udržitelnosti projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalitě“ uspořádala Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. v pátek 29. 1. 2016 přednášku na téma Stres, psychohygiena a relaxační techniky.

Psycholožka SPC Slunce seznámila přítomné pedagogy s negativním dopadem dlouhodobého stresu na lidský organismus, s projevy syndromu vyhoření a různými relaxačními technikami. Druhá část semináře byla věnována praktickým ukázkám jednotlivých metod a jejich nácviku. K některým prezentovaným relaxačním technikám probíhala diskuse, při které se pedagogičtí pracovníci školy zajímali o jejich využití v rámci vyučování při práci s hyperaktivními žáky.


 
Speciálně pedagogická diagnostika, metodiky nácviku dovednosti čtení
Neděle, 22 Únor 2015 13:32

V souvislosti s tzv. udržitelností projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalitě“ se konal dne 2.2.2015 seminář, ve kterém byli pedagogičtí pracovníci Soukromé MŠ, ZŠ a SŠ Slunce, o.p.s, seznámeni s výhodami a nevýhodami určitých metodik nácviku dovednosti čtení a to z pohledu speciálních pedagožek téže školy.
V druhé části semináře byla speciální pedagožkou SPC Slunce prezentována Speciálně pedagogická diagnostika pro učitele, metodika zakoupená s finanční podporou ESF pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalitě“. Pedagogové si jednotlivé testy měli možnost vyzkoušet. V průběhu semináře probíhala diskuse k daným subtestům a jejich využití v konkrétní situaci.

 
Přednáška pro pedagogické pracovníky školy

Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. organizovala 10.3.2014 přednášku pro pedagogické pracovníky školy na téma Specifické vývojové poruchy školních dovedností, deficity dílčích funkcí  se zaměřením na speciálně pedagogickou diagnostiku a reedukaci. Přednášejícím byla pedagožka téže školy (SPC), která své kolegy seznámila s metodikou "Deficity dílčích funkcí", která byla pořízena v rámci projektu „Vzděláváním k vyšší profesionalitě“, demonstrovala možnost reedukace pomocí již vytvořených pracovních listů. 

 

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2