Nadační fond Slunce pro všechny

Nadační fond Slunce pro všechny se sídlem 273 51 Kyšice , Pražská 118 (kancelář NF - Pražská 910, 273 51 Unhošť, tel./fax 312 698 188, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) byl založen v únoru 2002 za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami. Hlavním programem nadačního fondu je shánění finančních prostředků na své aktivity.

Nadační fond zaštiťuje především Soukromou mateřskou školu, základní školu a střední školu Slunce, o.p.s. ve Stochově a Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti. Kromě toho se nadační fond zabývá příjmem materiálních darů a jejich následným rozdělováním mezi organizace, které pracují s dětmi a dospělými se speciálními potřebami a poskytováním finančních příspěvků těmto organizacím i jednotlivcům.

Již několik let pořádá Pečení pro dobrou věc v Kavárně Slunce v Unhošti. Dalšími charitativními akcemi, na kterých shání finanční prostředky pro své aktivity, jsou dobročinné bazary a Jarmark, večer s aukcí, golfový turnaj, koncerty, výstavy či divadelní představení.

Nadační fond má povolenu veřejnou sbírku. Na několika místech našeho regionu jsou umístěny sběrné kasičky a jednou za rok jsou zveřejněny podmínky grantového řízení. Na základě podané a schválené žádosti jsou příjmy z této sbírky rozdělovány žadatelům. Jako příklad uvádíme poskytnutí většího finanční příspěvku Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti na pořízení osobního automobilu. Nadační fond Slunce pro všechny poskytuje své webové stránky (www.slunce.info) zařízením, která zastřešuje (Soukromé mateřské škole, základní škole a střední škole Slunce, o.p.s. a Centru služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti).

Nadační fond je členem Asociace nadačních fondů FÓRA DÁRCŮ.

 

Číslo účtu pro nadační fond:

390 362 399 / 0800

Číslo účtu pro veřejnou sbírku:

396 865 309 / 0800

 

 

Veřejná sbírka do sběrných kasiček je povolena Krajským úřadem Středočeského kraje.

Kasičky jsou umístěny:
Kavárna Slunce Unhošť
Krouhárna zelí Tuchlovice
provozovny Pompo v Kladně a Praze
Zámek Častolovice

DĚKUJEME TĚMTO SPOLEČNOSTEM ZA TUTO VÝZNAMNOU POMOC.

 

Správní rada:
předseda: PaedDr. Jaroslav Dvořák
členové: JUDr. Marie Malá
PaedDr. Jaroslava Zemková, PhD.

Dozorčí rada:
členové: Mgr. Oldřich Cidlík
Mgr. Jakub Dvořák
Ing. Eva Štěpánková

Čestné předsednictvo nadačního fondu:
předseda: Ladislav Smoljak, in memoriam
členové: Marie Černá, Hana Heřmánková, Kamila Leclerc, Otto Tlustý, Jaroslav Novák, Petr Macháček, Marek Šimon

Patroni Nadačního fondu Slunce pro všechny:
Mahulena Bočanová, Kateřina Brožová, Eva Čejková Vašková, Radka Fišarová, Hana Heřmánková, Tamara Kotvalová, Lucie Silkenová, Josef Štágr, Nikol Kouklová, Dáša Zázvůrková, Petr Macháček

Nadační fond každoročně uděluje Ceny Slunce.

 

GRANTOVÁ PRAVIDLA

Koho podporujeme:
- děti a dospělé se speciálními potřebami
- Soukromou mateřskou školu, základní školu a střední školu Slunce ,o.p.s.
- Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
- SPMP ČR, pobočný spolek Kladno

Žádosti mohou podávat:
- vedoucí právnických organizací pro jejichž podporu byl fond zřízen
- osoby se speciálními potřebami
- zákonní zástupci osob se speciálními potřebami

NF přispívá:
- právnickým organizacím a individuálním žadatelům (nákup speciálních rehabilitačních pomůcek…)
- kromě toho je průběžně rozdělován výtěžek veřejné sbírky v souladu s účelem veřejné sbírky

Termíny pro podání žádostí:
- průběžně

Řízení o poskytnutí finančních prostředků:
- o výsledcích přidělení finančních prostředků budou žadatelé informováni po zasedání SR (dvakrát ročně do konce května a listopadu)
- smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku budou uzavírány vždy do 14 dnů po zasedání SR
- neprodleně po podepsání smluv budou poukázány finanční prostředky na účty žadatelů, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách    
www.slunce.info příjemci daru jsou povinni prokázat dárci, že byly finanční prostředky použity v souladu se smlouvou v uvedeném termínu 
- v naléhavých případech svolá předseda SR radu k posouzení žádosti, rozhodnutí o přidělení příspěvku lze provést i per rollam