SLUNCE
UNIKÁTNÍ
SKUPINA
ZAŘÍZENÍ

Všechna naše zařízení pomáhají klientům přiblížit se běžnému způsobu života.

V roce 2016 oslavila škola Slunce 25. výročí založení.

 

Speciální pedagog/žka
Úterý, 05 Duben 2016 09:22

Pro speciálně pedagogické centrum při Mateřské, základní a střední škole Slunce, o.p.s. hledáme speciálního pedagoga/žku.

 

Co vás čeká

Budete pracovat poradensky zejména s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a podílet se na stanovování podpůrných opatření pro jejich vzdělávání (včetně speciálně pedagogické diagnostiky). Na tom budete spolupracovat s dalšími odborníky - psycholog, sociální pracovník.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

Je pro nás důležité, abyste splňoval/a kvalifikační požadavky uvedené v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (speciální pedagog). Měl/a byste umět adekvátně komunikovat s dětmi s různými hendikepy, jejich rodiči a učiteli.

Výhodou bude, pokud budete umět

Výhodou jsou Vaše předchozí zkušenosti s prací s dětmi nebo dospělými s různými typy postižení (nemusí jít nutně o speciální školství). Velkou výhodou je zkušenost s poradenskou prací ve školském poradenském zařízení (SPC nebo PPP). Hledáme člověka, který má SZK ze surdopedie/logopedie, příp. tyflopedie.

Co vám můžeme nabídnout

Smysluplnou práci s možností realizovat vlastní nápady a inovace za podpory vedení. Prostor pro další vzdělávání a možnost profesního, ale i kariérového růstu. Zázemí stabilní neziskové organizace, mzdové ohodnocení na základě Vašeho vzdělání a praxe (20 000,- až 30 000,-).

Další informace o nás najdete na našich webových stránkách www.slunce.info. Rozhodnete-li se ucházet o tuto pozici, zašlete nám, prosím, Váš životopis a uznáte-li to za vhodné, můžete nám poslat i motivační dopis. Reakci z naší strany očekávejte nejpozději do 14 dnů. Zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.