Ocenili nás

 

6. 12. 2005 Cena Martina Palase – Cenu udělovanou nadací Charty 77 a Rytmusem, a.s. za integraci lidí se speciálními potřebami dostaly Soukromá speciální škola Slunce, o.p.s. a Centrum služeb Slunce všem.

 

2006 Cenu Ď obdržela společnost Vyšehrad 2000, spol. s r. o. za podporu Nadačního fondu Slunce pro všechny. Ocenění převzal Jaroslav Novák.

 

Držitelé ceny Křesadlo udělované Dobrovolnickým centrem v Kladně:

- 2007 Pavlína Chamrová

- 2009/2010 Otto Tlustý

- 2012 Miroslav Bureš

- 2013/2014 Miluše Vovsová

- 2015/2016 Mgr. Hana Chvostová

 

Ocenění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za podporu a realizaci projektů získali:

- 1995 Blanka Dvořáková

- 2000 Jaroslava Vršková

- 2010 František Chamra

Zvláštní poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za patronát nad Domovem dobré vůle v Unhošti-Nouzově obdržela:

- 2012 Diana Sternbergová

 

Cena Fóra dárců pro osobnost nadačního sektoru:

- 2019 Blanka Dvořáková