Okresní hospodářská komora Kladno

Okresní hospodářská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Členství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní činnosti OHK Kladno je zastupování zájmů podnikatelů směrem ke státní správě a samosprávě. Dále organizace plní funkci poradního orgánu. OHK vytváří platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich společných zájmů vůči státní správě a samosprávným orgánům.

Soukromá škola Slunce a Centrum služeb Slunce všem jsou členy OHK Kladno. Mezi členy komory jsme našli mnoho přátel a sponzorů.

Webové stránky: www.ohkkladno.cz