Církev Československá husitská

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním. Spolupracuje s námi již od roku 1993. V Chrámu sv. Mikuláše na Starém městě v Praze se konala první výstava kreseb postižených dětí pod záštitou ministra práce a sociálních věcí. Pomohli nám ji uspořádat přátelé ze spolku Dobrá vůle výtvarníků pod vedením ak. sochaře Luďka Tichého.

Vánoční výstavy výtvarných prací dětí a dospělých se speciálními potřebami se staly v předvánočním období příjemnou tradicí, která trvá dosud.

Musíme vzpomenout, že za dnešním partnerstvím byl od začátku i vstřícný a laskavý přístup dlouholetého patriarchy Církve československé husitské Josefa Špaka a představitele náboženské obce Praha 1 Dr. Ivana Poledne.

Webové stránky: www.ccsh.cz