Chance4Children
Čtvrtek, 13 Červen 2013 09:18

Chance 4 Children (C4C) je humanitární nevládní organizací, aktivní od roku 1997 v České republice a na Slovensku. Řádně registrováno jako neziskové občanské sdružení zaměřuje svoji pozornost na pomoc především, ale nikoli pouze, dětem žijícím v ústavní péči a dalších dětských zařízeních.

Chance 4 Children je odhodláno vyvíjet a sdílet ty nejlepší metody s dalšími, stejně orientovanými organizacemi, které pomáhají dětem a mládeži vyrůstající v ústavech, bez lásky a péče vlastních rodičů. Cílem je jejich hladká integrace do společnosti bez cejchu druhořadých občanů.

Webové stránky: www.c4c.cz