PHILIP MORRIS ČR a.s.
Čtvrtek, 13 Červen 2013 09:18

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. (PMI) a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem bezdýmných tabákových výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kotována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 27 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životní podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.

Webové stránky: www.philipmorris.cz