Dobročinný fond Philip Morris ČR
Čtvrtek, 13 Červen 2013 09:18

V uplynulých osmnácti letech společnost Philip Morris ČR a.s. významně podporovala charitativní projekty a programy po celé České republice. Příkladem zapojení je Dobročinný fond Philip Morris ČR, který poskytuje finanční příspěvky neziskovým organizacím jak na národní, tak i na regionální úrovni. Podpora neziskových organizací při realizaci charitativních projektů na zlepšení znevýhodněných podmínek lidí, rozvoj kulturního, životního a sociálního prostředí měst a obcí – to jsou hlavní cíle Dobročinného fondu Philip Morris ČR, který poskytuje pomoc již od roku 2003. Finanční subvence je realizována prostřednictvím grantů, o jejichž kompletní administraci se od roku 2010 stará Nadační fond Slunce pro všechny, který tak navazuje na dosavadní spolupráci s Nadací VIA.

Webové stránky: www.dobrocinnyfond.cz