Centrum služeb Slunce všem

Centrum služeb Slunce všem v Unhošti je zařízení, které slouží potřebám osob se speciálními potřebami, stejně jako nejširší veřejnosti. Pod střechou tohoto multifunkčního bezbariérového objektu se nabízejí následující služby:

Denní stacionář
pro dospělé se speciálními potřebami, v Unhošti a na Nouzově

Odlehčovací služby (respitní péče)
pro osoby se speciálními potřebami a seniory

Pečovatelská služba
pro seniory a lidi se speciálními potřebami
- terénní sociální služba formou pracovní terapie (donášky obědů a nákupů, pomoc v domácnosti)

Sociálně terapeutická dílna
pro dospělé se speciálními potřebami
- cvičná pekárna
- pomocné práce při obsluze v kavárně a rychlém občerstvení
- úklidové práce
- úklid a údržba veřejného WC
- údržbářské a zahradnické práce

Chráněné bydlení
pro dospělé se speciálními potřebami v Unhošti a ve Stochově.

Domov pro osoby se zdravotním postižením
pro dospělé se speciálními potřebami v Domově dobré vůle v Unhošti - Nouzově.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- masáž, hydromasáž a perličková koupel, zdravotní a relaxační cvičení
- klubová činnost pro seniory
- odborné přednášky a besedy pro seniory a rodiny s malými dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- podpora rodin s dětmi v nepříznivé životní situaci
- podpora dětí i rodičů  při rozvoji potřebných dovedností, při zajištění vzdělávání,  vhodných volnočasových aktivit i při běžných činnostech, ve kterých potřebují pomoc
- spolupráce na řešení situace rodiny s dalšími institucemi (školy, sociálně právní ochrana dětí, specializovaná poradenská centra a další)

Sociální rehabilitace
- posílení schopnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, které se ocitly z různých důvodů v nepříznivé sociální situaci a tím je vést ke zlepšení kvality života.

Sociální poradenství (základní a odborné)
- sociální, právní, psychologická a vzdělávací

Osobní asistence
pro seniory, děti a dospělé se speciálními potřebami
- pomoc při zajišťování hygieny, stravy
- doprovod při vyřizování záležitostí na úřadech, u lékaře atd.

Další
- organizování dle poptávky
- společné výlety
- výpravy za kulturou, atd.

Služby pro širokou veřejnost
- kavárna a rychlé občerstvení
- cateringové služby
- podpora spolkové činnosti
- připojení na Internet
- veřejné WC

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech
Od října 2005 probíhá v zařízení program zaměstnávání osob s handicapy. Tento program nás zařazuje do kategorie zaměstnavatelů zaměstnávajících nad 50% zaměstnanců s handicapem. Nabízíme zaměstnavatelům nad 25 zaměstnanců náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Ceník sociálních služeb: je k dispozici na vyžádání v kanceláři Centra služeb Slunce všem, o.p.s.

Adresa zařízení: Pražská 910, Unhošť
Telefon: +420 312 690 298
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontakt: PaedDr. Blanka Dvořáková - ředitelka