Česká televize - magazín Klíč

"V pořadu se seznámíme se zařízením Slunce, jehož součástí jsou školy Slunce a Centrum služeb. Celé to zastřešuje nadační fond Slunce pro všechny. Zakladatelkou je paní Blanka Dvořáková, která je velmi zajímavým člověkem a svůj život zasvětila postiženým lidem. Vybudovala pro ně široké spektrum služeb, díky nimž se jí daří uplatnit své klienty ve společnosti a vytvořit jim smysluplný život. V pořadu si některé služby představíme, podíváme se do speciálních škol a poznáme blíže některé osudy a život klientů Slunce."

 
Zdroj: Česká televize