Psychorehabilitační pobyty
Psychorehabilitační a ozdravné pobyty

Okresní organizace SPMP pořádá různé druhy pobytů již několik let.

Od roku 1998 organizuje pro celou republiku několik turnusů ozdravných pobytů v Chorvatsku. Jedná se o dvoutýdenní letecké nebo autobusové zájezdy, v posledních letech v lokalitě Crikvenica. Pobyty mají ozdravný charakter, pro účastníky má pozitivní efekt přiměřený pobyt na slunci, slaná mořská voda i přímořský vzduch. Areál léčebného komplexu Thallassoterapia je vyhlášen právě velkou čistotou vody a vzduchu, celoročně sem jezdí astmatičtí pacienti z celého Chorvatska. Na pobytech je vždy připraven pestrý denní i večerní program. Každý turnus doprovází lékař a zdravotní sestry.

Ozdravné pobyty ve Švýcarsku se uskutečnily v centrální části země, v Melchtalu. Pobyty jsou také dvoutýdenní, zúčastňují se jich především klienti s častými onemocněními horních cest dýchacích, astmatici a alergici. Program těchto pobytů je zaměřen na vycházky a pobyt na čerstvém vzduchu.

Na tyto pobyty byl čerpán do roku 2007 příspěvek od Všeobecné zdravotní pojišťovny na základě grantu. Od 9.6.2008 je možno čerpat individuální příspěvky od VZP. Budou poskytovány cíleně konkrétním pojištěncům formou refundace. Pro děti do 18 let (17 let +365 dní)s mentálním postižením schválila Správní rada VZP ČR příspěvek z fondu prevence ve výši do 5000,- Kč na ozdravný tuzemský nebo zahraniční pobyt v délce minimálně 7 dní.

Dalším typem pobytů jsou pobyty rodičů s dětmi. V posledních třech letech se uskutečnily v Jetřichovicích v Českosaském Švýcarsku a ve Šlovicích na Rakovnicku. Na těchto pobytech je zajištěn program pro rodiče i děti, jsou přínosné především jako možnost vzájemného poznávání a setkávání.

Všechny pobyty organizované Okresní organizací SPMP v Kladně jsou oblíbené, od klientů žádané a klienty opakovaně využívané. Účastníci se na nich věnují rozličným aktivitám a rozšiřují své dovednosti a schopnosti, setkávají se s novými poznatky, s jiným prostředím i lidmi. Pobyty mají proto nejen zdravotní význam, ale přispívají i k lepší psychické pohodě dětí a mladých lidí s mentálním postižením.