Grant - "Vzdělání boří bariéry"
Čtvrtek, 05 Květen 2011 19:45

Dobročinný Fond Philip Morris ČR a.s. a Nadační fond Slunce pro všechny vypisují grantové řízení pro Kutnou Horu a Prahu.

 

Charakter a limity pro letošní vypsané grantové kolo „VZDĚLÁNÍ BOŘÍ BARIÉRY“ představuje podpora v následujících oblastech:

 

 • školící programy pro učitele, kteří mají ve svých třídách děti se speciálními potřebami
 • výstavba a oprava škol a tříd s ohledem na bezbariérovost a zpřístupnění dětem se speciálními potřebami
 • nákup učebnic a učebních pomůcek, které budou sloužit v rámci integrace dětí se speciálními potřebami
 • stipendia pro učitele, kteří se ve svých třídách zabývají integrací dětí se speciálnimi potřebami
 • programy mimoškolních životních dovedností dětí a dospělých se speciálními potřebami, jejichž cílem je posílení schopností ovlivňovat vlastní budoucnost, zvýšení šancí na vlastní uplatnění, socializaci a začlenění do společnosti


Popis grantového programu:

 • Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a zajištění přístupu ke vzdělání lidem se speciálními potřebami. Projekt podporuje integrační trendy skupiny obyvatel se speciálními potřebami. Vše vychází z hlavního účelu Nadačního fondu Slunce pro všechny, kterým je podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami.

 

Termín uzávěrky:

25. května 2011

 

Časový harmonogram:

 • uzávěrka přihlášek do 25. května 2011
 • posouzení žádostí do 31. května 2011 (správní radou Nadačního fondu Slunce pro všechny za účasti zástupců společnosti Philip Morris ČR a.s.)
 • vyrozumění žadatelů o grant o výsledcích do 17. června 2011 (s  vítěznými žadateli o grant bude v tomto termínu sepsána smlouva)
 • slavnostní vyhlášení vítězů – 30. června 2011
 • realizace projektu – červenec 2011 až červen 2012
 • slavnostní ukončení projektu – 30. června 2012 (za účasti dárců, médií)
 • vyúčtování projektu do 31. července roku 2012

Žadatelé:


O grant mohou žádat žadatelé se sídlem v Kutné Hoře nebo v Praze:

 • církevní právnické osoby
 • občanská sdružení
 • obecně prospěšné společnosti
 • příspěvkové organizace
 • školské právnické osoby

Požadavky na podporované projekty:

 • projektový záměr
 • podrobný rozpočet
 • časový harmonogram realizace
 • realizace projektu v Kutné Hoře nebo v Praze
 • smluvní ošetření dalšího pokračování i po skončení grantu

 

V rámci projektu mohou žadatelé zahrnout do nákladů:

 • nákup stavebních materiálů
 • nákup potřebného technického vybavení
 • nákup pracovních pomůcek, učebních pomůcek, učebnic
 • náklady spojené s účastí na vzdělávacích programech, poplatky
 • náklady spojené s realizací odborných školících programů (srovnatelné v regionu)

Podmínky podpory:

 • podpora formou nevratného příspěvku z Nadačního fondu Slunce pro všechny
 • rozdělení příspěvků: 
  - Kutná Hora a Praha – mezi vítězné projekty bude rozděleno celkem 680.000 Kč
 • o vyhlášení grantového řízení budou žadatelé informováni v Grantovém kalendáři Neziskovky.cz, na webu Dobročinného fondu Philip Morris a.s. www.dobrocinnyfond.cz, na webu Nadačního fondu Slunce pro všechny www.slunce.info, bude realizován cílený elektronický mailing na vybrané organizace v daném regionu a ve sdělovacích prostředcích
 • nadační příspěvek bude poskytnut vítězům najednou, tzn. v jedné splátce
 • ve smlouvě bude uveden termín průběžného a závěrečného vyúčtování

 

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ:

 • přínos projektu k integraci a vzdělávání dětí a dospělých se speciálními potřebami
 • prospěšnost projektu pro místní komunitu / veřejnost
 • udržitelnost projektu (jak bude projekt fungovat po skončení podpory)
 • spolupráce s místní samosprávou
 • spolupráce s dalšími dárci

Zpracování projektu:

 • cíl projektu
 • plán realizace a časový harmonogram
 • zkušenosti žadatele v oblasti vzdělávání dětí a dospělých se speciálními potřebami

Finanční stránka:

 • zdůvodnitelný rozpočet
 • finanční spoluúčast místní samosprávy
 • schopnost realizace
 • získávání dalších finančních zdrojů

 

Důležité kritérium:

upřednostňovány budou projekty organizované a realizované ve spolupráci s místní samosprávou 

Žádost o podporu:

žádosti musí být doručeny ve fyzické podobě na adresu: Nadační fond Slunce pro všechny, Pražská 910, 273 51 Unhošť, 
a to nejpozději do 25. května 2011

Žádost musí obsahovat:

 • vyplněný formulář (originál plus 3 kopie)ke stažení zde
 • přílohy:
  - statut nebo stanovy organizace (kopie)
  - doklad o přidělení IČ (kopie)
  - poslední výroční zpráva žadatele

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uveřejněné podmínky grantového řízení měnit nebo grantové řízení zrušit.

 

Kontakty:

Konzultace je možné předem domluvit: Blanka Dvořáková, tel.: 603 256 646, e-mail.: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript