Speciálně pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna Slunce

• Poskytujeme poradenské služby dětem, žákům a studentům zejména se zdravotním znevýhodněním od narození až do ukončení školní docházky.
• Činnosti uskutečňujeme ambulantně na našem pracovišti a návštěvami pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách.
• Zjišťujeme připravenost žáků na povinnou školní docházku.
• Poskytujeme také kariérové poradenství žákům.
• Vykonáváme speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytujeme poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků, na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování do společnosti.
• Poskytujeme pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství a metodickou podporou.

 

Kontakty SPC a PPP Slunce

Telefon pro objednávání: +420 312 651 364, případně 312 651 258


Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí
+420 608 721 338, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Petra Horynová, speciální pedagog, Stochov
+420 735 750 052, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Martina Chamlarová, speciální pedagog, Stochov
+420 731 315 486, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PaedDr. Blanka Dvořáková, speciální pedagog, Unhošť
+420 603 256 646, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Michaela Kyselová, speciální pedagog, Unhošť
+420 602 861 355, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Mgr. Iveta Pízová, speciální pedagog, Unhošť
+420 604 824 355, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Otevírací doba SPC Slunce:
denně 8-16.30 hod. (konzultace a vyšetření po domluvě)

 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Nabízíme možnost bezplatné konzultace se sociální pracovnicí. Poskytujeme pomoc při řešení otázek týkajících se například sociál­ních služeb, dávek, příspěvků, průkazů mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P, invalidních důchodů, svéprávnosti apod. Služba je určena rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním (postižením) a rodinám v nepříznivé sociální situaci.

Konzultační hodiny pro rodiče

Alice Sýkorová, DiS., +420 735 750 051, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Pondělí 14.30-16.30 hod. - Hájecká 190, Unhošť
Čtvrtek 13-16.30 hod. - Hornická 410, Stochov
případně dle domluvy

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Poskytujeme psychologické konzultace a poradenství pro děti, rodiče i celé rodiny týkající se především:

• výchovných a vzdělávacích obtíží,
• vztahů a konfliktů v rodině i mezi vrstevníky,
• náročných životních situacích a období,
• psychických či psychosomatických obtíží atd.

Konzultační hodiny pro rodiče

Mgr. Pavla Šmídová, +420 731 182 221, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Hornická 410, Stochov
Pondělí 8-9 hod.
Úterý 8-9 hod. a 13-16.30 hod.
jinak dle domluvy

Mgr. Naďa Marešová, +420 312 698 423, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Hájecká 190, Unhošť
dle domluvy

 

KNIHOVNA ODBORNÉ LITERATURY SLUNCE

Veřejně přístupná knihovna Slunce nabízí půjčení odborných publikací s tématem pedagogika, psychologie, sociální práce, výchova a vzdělání dětí. Katalog knihovny najdete na webu: http://knihovna.slunce.info/
Otevírací doba: úterý 13-15 hod., čtvrtek 8-10 hod., příp. po domluvě
Adresa: Soukromá škola Slunce, Hájecká 190, Unhošť
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel. +420 736 153 639