Návštěva z Francie
Čtvrtek, 26 Červen 2008 13:13

V neděli 25.5.2008 večer do DDV Nouzov přijela návštěva z Remeše. Jednalo se o 4 vychovatele a 5 uživatelů služeb. Po přivítání a ubytování následovala večeře a protože byli po cestě unavení, odešli spát. V pondělí jsme společně posnídali obdrželi dárky, které nám přivezli a pak vyrazili do Unhoště, kde jsme navštívili Centrum služeb Slunce všem o.p.s. Zde nás přivítala ředitelka zařízení Blanka Dvořáková a po prohlídce jsme při kávě, čaji a zákuscích popovídali, co chystáme a plánujeme.

Odpoledne nás čekala prohlídka Lidic a večer opékání buřtů a zpěv při táborovém ohni. V úterý exkurze do Krušovického pivovaru a odpoledne oslava 8.výročí otevření DDV Nouzov. Středu a čtvrtek jsme věnovali návštěvě Prahy, kdy nechyběla návštěva Chrámu svatého Víta, Zlaté uličky, Břevnovského kláštera, Karlova mostu, orloje a Staroměstského náměstí, Ungeltu, Týnského chrámu spojené s nákupy dárků. Ve středu večer oslava Christovových narozenin, dostal od Centra služeb dort a  uživatelé služeb DDV Nouzov mu dali drobné dárky, Vláďa Albrecht mu zahrál a všichni  společně zazpívali. Ve čtvrtek večer slavnostní večeře za účasti zástupců Nadačního fondu Slunce pro všechny a vedení DDV Nouzov. I zde se probíraly další možnosti rozvoje poskytování služeb a také další spolupráce s našimi přáteli z Francie.

         V pátek pak poslední snídaně, společné foto a loučení, při kterém se i  nějaká slzička našla.

         Co zůstalo jsou krásné vzpomínky a nově navázaná přátelství.