Benefiční koncert v Národním domě na Smíchově
Pondělí, 28 Duben 2008 03:02

Fišarová zpívá, Jančařík tančí
Nadační fond Slunce pro všechny uspořádal 23. dubna v Národním domě na Smíchově benefiční koncert pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla. Večerem provázela Radka Fišarová a Petr Jančařík. Zazpívaly zde velké pěvecké osobnosti, které jsou zároveň něčím výjimečné pro Nadační fond – jsou jeho patrony, příznivci a pomocníky, někteří již dlouhá léta, jiní se zapojili nově. Hladký průběh akce a ani některá pěvecká vystoupení by se rozhodně neobešla bez klientů Nadačního fondu – lidí s větším či menším zdravotním postižením, kteří díky Nadačnímu fondu nacházejí uplatnění ve svém životě. Další důležitou součástí večera byli partneři, největší dík patří generálnímu partnerovi, firmě Kladno Energy Businesses.

Pěvecká část večera začala příjemným zvučným hlasem Radky Fišarové, která zazpívala jeden z proslulých šansonů Edith Piaf. Na ni navázala Zuzana Norisová se slovy „ať nám svítí slunce!“ a pokračoval Tomáš Savka, který ze Superstar vyrostl ve swingového zpěváka. Lucie Silkenová přinesla do sálu Národního domu na Smíchově trochu opery a v hlavě všech přítomných vyvstala otázka – jak může někdo něco tak těžkého zazpívat? Na podium poté vtrhnul energický Josef Štágr, ohlášený jako „stálice“ Nadačního fondu Slunce pro všechny. K němu se ještě přidala opět Lucie Silkenová a duet Barcelona v jejich podání, to byl balzám – všichni jsme se duchem přenesli do Španělska! Dalším zpěvákem na podiu byl Vláďa Albrecht, jehož jméno není tak známe jako ta předchozí, i když by si slávu rozhodně zasloužilo! Vláďa je totiž klientem Centra služeb Slunce všem a se svým těžkým postižením hraje nádherně na piano a zpívá. Další klientka Sylvie Vojkůvková zazpívala v duetu se zpěvačkou Lucií Kosteleckou písničku Chytila jsem na pasece žížalu. Rozpohybované publikum potom přišla potěšit zpěvem Monika Absolonová. Moderátor Petr Jančařík si neodpustil úvahu, jak se mohl někdo s Monikou rozvést? Odpověděla mu Radka: „Petře, muži nezvládají dokonalé ženy!“. Na další debatu již nebyl čas, protože bylo třeba přivítat na podiu skutečného mistra – pana Felixe Slováčka. Poslední písní byl opět šanson Radky Fišarové, kdo zavřel oči, viděl před sebou Edith Piaf jako živou! Kdo je zase otevřel, viděl kromě Radky i tančícího Petra Jančaříka, což byl zážitek ještě silnější než sama Edith. 

Neméně příjemná byla další část večera, která prokládala pěvecká vystoupení – poděkování partnerům, povídání o plánech Nadačního fondu Slunce pro všechny do budoucna a o úspěších z minulosti. „Dnešní večer probíhá především na podporu chráněného bydlení, jehož já jsem patronkou. Díky nadačnímu fondu a jeho zakladatelce, paní Blance Dvořákové, mohou lidé s postižením bydlet sami, pouze pod ,drobným dohledem‘,“ vyprávěla Radka Fišarová. Komu patřil velký dík, byla firma Kladno Energy Businessess, která Nadačnímu fondu pomáhá již deset let a celkem už dala asi 2.500.000 korun! Energická paní Dvořáková se ujala slova: „Dík patří tolika lidem a firmám, že je snad ani nemohu vyjmenovat. Jednak všem partnerům, jednak všem speciálním projektům – třeba společnosti Pearl Bohemica, která nám dodává korálky, z nichž děti potom samy vyrábějí šperky a prodávají. Nebo Domu módy, se kterým jsme dnes započali pravidelnou spolupráci. Firmě Energetix paní Baranové dovážející magnetoterapeutické výrobky, která dá 5% z prodeje výrobků na konto Nadačního fondu. Cateringu Vyšehrad, který nám dodal občerstvení na dnešní večer. Národnímu domu na Smíchově za symbolický pronájem. Stavební firmě MAO, dále Stavbám silnic a železnic a firmě Carollinum za organizační pomoc. Děkuji také těm, kdož si zakoupili sponzorskou vstupenku na dnešní večer. A na závěr si dovolím vyhlásit částku, kterou jsme vybrali - je to celkem 1.460.625, z toho 350.000 na pracovní terapie ve škole a 1.110.625 na chráněné bydlení.