SSŠ Slunce se stala fakultní školou
Neděle, 10 Červenec 2005 14:27
(STOCHOV, 14.března 2005) – Soukromá speciální škola Slunce, o.p.s. může od ledna letošního roku užívat názvu „Fakultní škola“ pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studenti pedagogické fakulty, kteří v rámci spolupráce přicházejí do SSŠ Slunce na praxi, mají možnost vyzkoušet si práci s žáky s různými druhy postižení, což je velkým přínosem pro jejich další odborný a lidský vývoj. Učitelé SSŠ Slunce zase mohou navštěvovat odborné vzdělávací programy na pedagogické fakultě UK. „Statut fakultní školy je přínosem pro nás i pedagogickou fakultu,“ říká ředitelka Soukromé speciální školy Slunce PaedDr. Blanka Dvořáková. „Pro naše učitele je impulsem k dalšímu vzdělávání, čtyři z nich již absolvovali třísemestrální projekt MŠMT ČR „Fakultní učitel“ a další se účastní řady jiných odborných programů a akcí. Studenti zase vnášejí svým mládím a elánem novou atmosféru do běžného života školy a jejich přítomnost je obohacením pro naše žáky i učitele.“ Soukromá Speciální škola Slunce, o.p.s. vzdělává žáky s více vadami v rámci různých vzdělávacích programů. Již od svého vzniku v roce 1991 úzce spolupracuje zejména s katedrou speciální pedagogiky PedF UK, jejíž studenti zde vykonávají praxe a SSŠ Slunce odborně spoluracuje i při řešení jejich seminárních a dipomových prací. V rámci programu SOKRATES přicházejí do SSŠ Slunce na stáže a exkurze i zahraniční studenti. Pro více informací kontaktujte Mgr. Marii Kmínkovou na telefonních číslech 312 698 294 a 312 698 423 nebo e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .