Harmonogram
Neděle, 11 Duben 2010 12:50

 

Harmonogram vzdělávání
2. běh (září 2011 – únor 2012)

1. blok: Důležité novinky ze speciální pedagogiky

1.přednáškový den
- nové poznatky ze speciální pedagogiky - přednáška 4 hodiny
- legislativa školská, pracovní, sociální - přednáška 4 hodiny
Termín: 12.9.2011

2. přednáškový den
- modernizace výuky, speciální pomůcky, učebnice - přednáška 4 hodiny 
- vytváření pomůcek - workshop  4 hodiny
Termín: 26.9.

3. přednáškový den
- týmová spolupráce, podpůrný tým - přednáška 4 hodiny
- základní informace z neurologie, pediatrie - přednáška 4 hodiny
Termín: 10.10.

4. přednáškový den
- diagnostika psychomotorického vývoje - přednáška 4 hodiny
- metoda biofeedback - přednáška 4 hodiny
Termín: 24.10.

5. den
- ukončení bloku – výjezdní exkurze ARPIDA České Budějovice
- kontrolní test
Termín: bude upřesněn


2. blok: Komunikační a motorické dovednosti1.přednáškový den
Narušená komunikační schopnost - přednáška 4 hodiny
Alternativní a augmentativní způsoby komunikace - přednáška 4 hodiny
Termín: 7.11.2011

2.přednáškový den

Orofaciální stimulace - praktická přednáška 8 hodin
Termín: 21.11.2011

3.přednáškový den
Základní informace z fyzioterapie pro speciální pedagogy, stimulace v oblasti hrubé motoriky, prvky zdravotní tělesné výchovy - praktická přednáška 8 hodin
Termín: 5.12.2011 

4.přednáškový den
Synergická reflexní terapie - praktická přednáška 8 hodin
Termín: 19.12.2011

5.přednáškový den
Kontrolní test
Výjezdní exkurze – ZŠ Zahrádka, Praha 3
Termín bude upřesněn


3. Blok: Alternativní terapeutické techniky

1. přednáškový den
Téma: Stimulace zvířaty: zooterapie, hiporehabilitace, canisterapie
Termín: 2.1.2012
Rozsah: přednášky + praktické ukázky, 8 vyučovacích hodin

2. přednáškový  den
Téma: Muzikoterapie, arteterapie
Termín: 16.1.2012
Rozsah: souběžné workshopy, 8 vyučovacích hodin

3. přednáškový den
Téma: Ergoterapie, speciální metoda nácviku čtení a psaní
Termín: 30.1.2012
Rozsah: přednášky, 4+4 vyučovací hodiny

4. přednáškový den
Téma: Systém podpory pedagogických pracovníků: životní styl a relaxační techniky, vyhoření a jeho prevence, stres a jeho příznaky, autosupervize
Termín: 13.2.2012
rozsah: přednáška 8 vyučovacích hodin

5. den – výjezdní exkurze – ARKADIE Teplice, terapeutické dílny, ekodvůr
Termín  bude upřesněn
Kontrolní test

27.2. 2012 - Hodnotící diskusní seminář:
Závěrečné  hodnocení 2.běhu vzdělávacího programu, předání osvědčení
Rozsah: 4 vyučovací hodin

 

Harmonogram - první běh

Harmonogram - pilotní běh