Grant - "Spokojení lidé"

Dobročinný Fond Philip Morris ČR a.s. a Nadační fond Slunce pro všechny vypisují dvě grantová řízení – první pro Středočeský kraj a Prahu, druhý grant pro Kutnohorský region.

 

Charakter a limity pro letošní vypsané grantové kolo „Spokojení lidé“ představuje podpora v oblasti:

 • zlepšení životních podmínek v lokalitě, kde působí daná nezisková organizace a zároveň přispívá ke spokojenějšímu životu obyvatel této lokality

 • úpravy náměstí ve městech a vesnicích směřující k vytvoření klidové a relaxační zóny

 

Popis grantového programu:

 • Cílem projektu je vytvoření klidové, odpočinkové a relaxační zóny, ve městě nebo vesnici, lidmi se speciálními potřebami, v rámci zaměstnávání a pracovní terapie. Projekt podporuje integrační trendy znevýhodněné skupiny obyvatel v komunitě měst a vesnic. Vše vychází z hlavního účelu NF, kterým je podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami.

 

Termín uzávěrky:

31. srpna 2010

 

Časový harmonogram:

 • uzávěrka přihlášek do 31. srpna 2010 (rozhodne poštovní razítko)

 • posouzení žádostí do 30. září 2010 (správní radou NF za účasti zástupců společnosti Philip Morris ČR a.s.)

 • sepsání smluv do 15. října 2010

 • slavnostní vyhlášení vítězů – polovina října 2010

 • realizace projektu – říjen 2010 až září 2011

 • slavnostní ukončení projektu – 30. září 2011 (za účasti dárců, médií)

 • vyúčtování projektu do konce roku 2011

 

Žadatelé:

O grant mohou žádat žadatelé se sídlem ve Středočeském kraji nebo v Praze:

 • církevní právnické osoby

 • občanská sdružení

 • obecně prospěšné společnosti

 

Požadavky na podporované projekty:

 • projektový záměr

 • podrobný rozpočet

 • časový harmonogram realizace

 • smluvní ošetření dalšího pokračování i po skončení grantu

 

Důležité kritérium:

 • upřednostňovány budou projekty organizované a realizované ve spolupráci s místní samosprávou

 

Uznatelné náklady projektu:

 • nákup rostlin, keřů a stromů

 • nákup parkového a městského mobiliáře

 • nákup pracovních pomůcek a nářadí

 • náklady na dopravu

 • mzdové náklady (srovnatelné v regionu)

 

Podmínky podpory:

 • podpora formou nevratného příspěvku z Nadačního fondu Slunce pro všechny

 • rozdělení příspěvků:

  • Středočeský kraj a Praha = 1 x 250.000,- Kč a 1 x 150.000,- Kč

  • Kutnohorský region = 1 x 250.000,- Kč a 1 x 150.000,- Kč

 • o vyhlášení grantového řízení budou žadatelé informováni v Grantovém kalendáři Neziskovky.cz, na webu Nadačního fondu Slunce pro všechny www.slunce.info, bude realizován cílený elektronický mailing na vybrané organizace v daném regionu a ve sdělovacích prostředcích ve Středočeském kraji

 • o výsledcích budou žadatelé vyrozuměni do 15. října 2010, s vybranými uchazeči o grant bude v tomto termínu sepsána smlouva

 • nadační příspěvek bude poskytnut najednou, tzn. v jedné splátce

 • ve smlouvě bude uveden termín průběžného a závěrečného vyúčtování

 

Kritéria pro posuzování projektů:

 • dopady projektu na životní prostředí

 • místní potřeby a přínos něčeho nového

 • vliv na život místní komunity

 • udržitelnost projektu

 • spolupráce s místní samosprávou

 • spolupráce s dalšími dárci

 

Zpracování projektu:

 • cíl projektu a co přinese

 • plán realizace a časový harmonogram

 • kvalitní návrh úprav

 • zkušenosti žadatele s údržbou a výsadbou veřejné zeleně

 • zkušenosti žadatele se zaměstnáváním a pracovní terapií lidí se speciálními potřebami

 

Finanční stránka:

 • přiměřené náklady

 • zdůvodnitelný rozpočet

 • finanční spoluúčast místní samosprávy

 • schopnost realizace

 • zkušenost v řízení projektů

 • spolupráce s partnery

 • získávání dalších finančních zdrojů

 

Žádost o podporu:

 • žádosti jsou přijímány do 31. srpna 2010 (rozhodne poštovní razítko)

 • pondělí až pátek do 15.00 hodin na adrese: Nadační fond Slunce pro všechny, Pražská 910, 273 51 Unhošť

 

Žádost musí obsahovat:

 • vyplněný formulář (originál plus 3 kopie) - ke stažení zde

 • přílohy: - statut nebo stanovy organizace (kopie)

- doklad o přidělení IČ (kopie), výroční zpráva žádající organizace

- prohlášení místní samosprávy o podílu na realizaci projektu

 

Kontakty:

Konzultace je možné předem domluvit: Blanka Dvořáková, tel.: 603 256 646, e-mail.: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript