O projektu

Tento pilotní projekt je spolufinancován z prostředků ESF (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Projekt je určen pedagogickým pracovníkům (pedagog, vychovatel, asistent pedagoga) škol a školských zařízení Středočeského kraje, kteří pracují alespoň s jedním žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Členové cílové skupiny musí mít minimálně středoškolské vzdělání, nezáleží na aprobaci či délce praxe. Asistent pedagoga, pokud se chce zapojit do projektu, musí mít absolvovaný akreditovaný kurz nebo se tohoto kurzu aktuálně účastnit.

Vzdělávací program bude probíhat 1 x 14 dní, v pondělí. Výuka bude zpravidla 8 vyučovacích hodin denně. Program je tématicky rozdělen do tří bloků a trvá celkem 6 měsíců. Po ukončení každého boku proběhne exkurze, která se uskuteční mimo čas obvyklé výuky.

Přednášky, semináře a praktické ukázky povedou přední kvalifikovaní odborníci z oblasti lékařských, psychologických a pedagogických věd. Partnerem projektu je Psychopedická společnost.

Cílem vzdělávacího programu je zvýšit odbornost a kompetentnost pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, poskytnout vědomosti, které cílová skupina identifikovala jako potřebné.

Počet účastníků v každém běhu je omezen počtem 30.

 

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost