Mateřská škola Kyšice
Pondělí, 28 Prosinec 2009 16:26

Vznik v roce 2003
Současnost: V mateřské škole a v mateřské škole speciální dochází k přirozené integraci dětí.
Jsou nabízeny rozmanité zájmové aktivity a terapie, odlehčovací služby, kluby pro rodiče a děti. Lze využít služeb speciálně pedagogického centra.