SLUNCE
UNIKÁTNÍ
SKUPINA
ZAŘÍZENÍ

Všechna naše zařízení pomáhají klientům přiblížit se běžnému způsobu života.

V roce 2016 oslavila škola Slunce 25. výročí založení.

 

Projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením Nouzov

Hlavním cílem projektu je nově vytvořený Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nouzově s kapacitou 14 osob s vyšší mírou podpory. Zvýší se tak dostupnost a kvalita sociálních služeb v regionu. V DOZP budou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou osoby s poruchou autistického spektra, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Výše dotace činí 25 389 673,40 Kč a příjemcem je Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Nově bude vybudováno 8 bytů pro 1 osobu a 3 byty pro 2 osoby v rámci DOZP. Součástí je vybavení jednotlivých bytů zařízením.

Regristrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009781