Smutná zpráva
Neděle, 07 Únor 2021 16:11

Zpráva, která nás rozesmutnila, dorazila do Slunce na konci ledna. V neděli 24. ledna zemřel náš přítel JUDr. Josef J. Veselý, zvaný AlBert. Mnoho let se angažoval ve Společnosti pro podoru lidí s mentálním postižením. Díky němu vznikaly i sborníky této organizace. Pomáhal založit organizaci Ráček v Rakovníku a organizoval videofestivaly filmů o hendikepovaných lidech. Pokud jsme potřebovali radu či něco zkonzultovat, vždy nám byl nápomocen. Měli jsme ho rádi a bude nám moc chybět. Za Slunce vyjadřujeme upřímnou soustrast celé rodině.