Formuláře pro přijetí do MŠ a ZŠ
Středa, 25 Březen 2020 12:08

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Formulář žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy si stáhněte, vyplňte a doručte zástupkyni ředitele, která zodpovídá za přijímací řízení do mateřské školy Slunce.

Formulář k potvrzení dětského lékaře o očkováníŽádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Formulář žádosti o přijetí dítěte do základní školy si stáhněte, vyplňte a doručte zástupkyním ředitele, které zodpovídají za přijímací řízení do základní školy Slunce.