Prosíme o pomoc se zajištěním roušek
Středa, 18 Březen 2020 12:58

Zároveň prosíme, má-li někdo k dispocizi tkaloun (ideálně bílý) a byl by ochotný ho Slunci poskytnout, ať kontaktuje M. Eberta, 731 610 092. Šijeme a tkaloun nám už dochází. Děkujeme.