SLUNCE
UNIKÁTNÍ
SKUPINA
ZAŘÍZENÍ

Všechna naše zařízení pomáhají klientům přiblížit se běžnému způsobu života.

V roce 2016 oslavila škola Slunce 25. výročí založení.

 

Přístavba školy Slunce v Unhošti

 

Hlavním cílem projektu přístavby školy Slunce v Unhošti je zkvalitnění infrastruktury vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Dílčími cíli projektu pak jsou zvýšení kvality vzdělání na naší ZŠ, SŠ, zajištění vhodných prostor pro SPC, PPP, ŠPP, zvýšení kvality a dostupnosti našich terénních služeb, zvýšení kvality služeb poskytovaných naší SPC, PPP, ŠPP, zajištění bezbariérového přístupu všech projektem dotčených prostor.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. Výše dotace činí 32 490 167,20 Kč a příjemcem je Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s.

Hlavním výstupem projektu bude nově přistavěná část budovy školy na adrese Hájecká 190, 273 51 Unhošť, složená z dvou propojitelných učeben/dílen, jedné cvičné kuchyňky včetně prostoru pro nácvik servírování a konzumace pokrmů, 6 místností pro PPP a SPC, 2 místnosti pro ŠPP, čekárny pro rodiče, výtahu, sociálních zařízení. Dále také vybavení nově vzniklých prostor a 1 automobil pro poskytování terénních služeb.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010002