Na prodeje s novým stánkem
Čtvrtek, 06 Červen 2019 07:07

Pekárna a Kavárna Slunce je místem, kde našli své uplatnění lidé se speciálními potřebami, kteří by s ohledem na svůj hendikep obtížně hledali pracovní místa. V pekárně se podílejí na přípravě těsta, čištění zeleniny na různé slané koláče, mají na starost úklid či se starají, aby bylo čisté nádobí. Na Kavárně zase obsluhují hosty. Vždy s nimi pracuje zaměstnanec, který jim dopomáhá, poradí a nasměruje. S našimi pekárenskými výrobky jezdíme na různé prodeje, díky kterým se nám daří vybírat tolik potřebné finanční prostředky. Na akcích zároveň prezentujeme naši činnost. V nedávné době jsme se mohli potkat například na hostivickém Majálesu, unhošťském Jarmarku kynologického klubu, dojezdu cyklozávodu Karlovy Vary-Praha, konferenci Psychopedické společnosti a také na našem tradičním Jarmarku a Pečení pro dobrou věc. Na prodeje vyjíždíme za jakéhokoliv počasí, ideální je, když nám svítí slunce, ale kolikrát zaprší, nebo i zasněží. Máme radost, že před vrtochy počasí nás bude nově chránit krásný stánek, který nám zdarma věnovala firma www.expodum.cz, které za její laskavost velice děkujeme.