Projekty a dotace
Čtvrtek, 20 Září 2018 16:16

Dar od Diplomatic Spouses Association

DSA - Diplomatic Spouses Association je organizace, která sdružuje partnerky a partnery členů diplomatického sboru a dlouhodobě koordinuje finanční podporu různých charitativních projektů v České republice. Nadační fond Slunce pro všechny s touto organizací spolupracuje již řadu let. V letošním roce jsme obdrželi podporu ve výši 50 000 Kč, na které se podílela švýcarská ambasáda. Peníze jsou určeny na instalaci stropního zvedáku v rehabilitační místnosti v budově Soukromé školy Slunce ve Stochově. Tato pomůcka umožní provádění rehabilitačních činností v masážní vaně pro větší počet dětí a ulehčí manipulaci pečujícímu personálu.

----------------------------------------------------

Projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením Nouzov

Regristrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0009781

Hlavním cílem projektu je nově vytvořený Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nouzově s kapacitou 14 osob s vyšší mírou podpory.

Více informací o projektu.

----------------------------------------------------

Implementace Krajského akčního plánu II: Středočeského kraje

Soukromá mateřská škola, základní škola a střední škola Slunce, o.p.s. je v období 1. 7. 2020 do 30. 6. 2023 zapojena do projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

 

 

----------------------------------------------------

Podpora Sociálně terapeutické dílny, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Sociální rehabilitace

Tento projekt probíhá od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2021 a jsou do něj začleněny služby Sociálně terapeutické dílny, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Sociální rehabilitace poskytované Centrem služeb Slunce všem, o.p.s.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území Středočeského kraje. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočetu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

----------------------------------------------------

Dotace od Města Kladno pro rok 2020

Díky dlouhodobé podpoře statutárního města Kladno můžeme v duchu naší idei poskytovat individuální péči každému našemu uživateli a tím naplňovat naše poslání. V roce 2020 Město Kladno podpořilo částkou 320 000 Kč provoz sociálních služeb, které využívají občané Kladenska. Velice si této pomoci vážíme a děkujeme za ní.

----------------------------------------------------

Dotace od Města Unhošť

S Městem Unhošť spolupracujeme na zajištění kulturně-společenských akcí ve městě. Město nám v roce 2020 poskytlo dotaci ve výši 22 000 Kč na nákup termonádob, prodejních stolů, židlí, ubrusů a dalších potřeb pro charitativní prodeje. Velice si této pomoci vážíme a děkujeme za ní.

 

----------------------------------------------------

Podpora v době koronavirové krize - Nadace Kooperativa

Nadace Kooperativa nám poskytla příspěvěk ve výši 50 000 Kč na podporu lidí s hendikepy a lidí v nouzi v době koronavirové krize.

Finanční částku jsme využili na nákup:
- mobilu do sociálních služeb;
- tabletů pro klienty chráněného bydlení;
- bezkontaktních teploměrů do sociálních služeb;
- vitamínů pro posílení imunity;
- hygienických potřeb, ochranných pomůcek a dezinfekce.

----------------------------------------------------

Podpora seniorů a lidí v nouzi v době koronavirové krize - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozhodla z mimořádného programu Fond podpory seniorů přidělit nadační příspěvky neziskovým organizacím v reakci na nouzový stav vyhlášený vládou ČR. Podpořila tak nejohroženější skupinu - seniory, aby v době pandemie koronaviru nezůstali doma v izolaci bez potravin, léků či lékařské pomoci.

Finanční částku ve výši 26 000 Kč jsme využili na podporu seniorů a handicapovaných lidí v nenadálé situaci - zajistili jsme jídlonosiče, dezinfekci, parní čistič.

----------------------------------------------------

Podpora seniorů a lidí v nouzi v době koronavirové krize - Nadace ČEZ

Za podpory Nadace ČEZ a jejího bleskového grantu Krizová pomoc jsme měli možnost pomáhat seniorům a lidem v nouzi se zmírněním dopadů během epidemie COVID-19.

Finanční částku ve výši 50 000 Kč jsme využili na:
- šití roušek - zakoupení šicího stroje, látek;
- na dezinfekci - dezinfekci na ruce a povrchy;
- bezdotykové teploměry;
- rozvoz obědů, nákupů a léků - nákup jídlonosičů, nákup tepovače pro údržbu vozového parku;
- posílení imunity - vitamíny.

----------------------------------------------------

Podpora seniorů v době koronavirové krize - Nadace Karel Komárek Family Foundation

Nadace Karel Komárek Family Foundation nám poskytla příspěvek ve výši 65 000 Kč v rámci tzv. rychlých grantů určených na podporu organizací, které pomáhají seniorům ohroženým pandemií koronaviru. Finanční příspěvek nám tak pomohl zajistit pro seniory nákupy, vozit jim obědy, šít jim roušky, zásobovat je dezinfekcí a vitamíny.

Finanční částku jsme využili na:
- šití roušek - zakoupení šicího stroje, látek, nanovlákna;
- na dezinfekci - sterilizátor, dezinfekci na ruce a povrchy;
- bezdotykové teploměry;
- rozvoz obědů - nákup jídlonosičů;
- posílení imunity - vitamíny.

----------------------------------------------------

Přístavba školy Slunce v Unhošti

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010002

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Více informací o projektu.


----------------------------------------------------

Podpora Sociálně terapeutických dílen a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Tento projekt probíhá od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019 a jsou do něj začleněny služby Sociálně terapeutické dílny a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytované Centrem služeb Slunce všem, o. p. s.

 

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

----------------------------------------------------

Příspěvek na poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji v roce 2018

Tento projekt probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a jsou do něj začleněny služby denního stacionáře, odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, pečovatelská služba a chráněné bydlení poskytované Centrem služeb Slunce všem, o.p.s.

 

 

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z dotace Středočeského kraje

Dotace/příspěvek na poskytování sociální služby

reg. č. S-0129/SOC/2018

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

----------------------------------------------------

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony pro SŠ

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony pro SŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020.

Projekt je zaměřen na vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, odborná setkávání s rodiči dětí mateřské školy, doučování a klubovou činnost žáků základní školy a podporu využití ICT ve vyučování na střední škole.

 

 

----------------------------------------------------

 

Naučme se ještě lépe přistupovat k lidem s postižením

Od 1. září 2013 jsme zahájili realizaci projektu vzdělávání našich odborných zaměstnanců, který je financovaný z prostředků OP LZZ. Níže v článku uvádíme podrobnosti o projektu.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00199

Částka: 1 318 920,22 Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2013 až 30. červen 2015

Popis projektu

Projekt organizace Centrum služeb Slunce všem v Unhošti reaguje na potřebu dalších investic do vzdělání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, kteří zabezpečují celou řadu činností organizace:

- provoz denního stacionáře,

- odlehčovací služby,

- pečovatelské služby,

- provoz sociální terapeutické dílny,

- zabezpečení chráněného bydlení,

- správa domova pro osoby se zdravotním postižením,

- nabídku sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se speciálními potřebami,

- nabídku sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- osobní asistence.

 

Projekt potrvá 22 měsíců. Obsahuje celkem 16 vzdělávacích kurzů v délce 326 hodin. Potřebnost školení byla ověřena prostřednictvím osobních pohovorů a také formou dotazníkového šetření. Díky realizaci projektu budou mít 3 pracovníci možnost získat novou kvalifikaci pracovník v sociálních službách.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace 27 pracovníků organizace, tak aby došlo k dalšímu zvýšení kvality péče, implementaci nových postupů a technik do praxe, zvýšení odbornosti pracovníků při péči o osoby se zdravotním handicapem, zlepšení kultury organizace a byla celkově posílena motivace pracovníků dále pracovat na vlastním rozvoji.

Cílové skupiny

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

Účastníci/ce projektu

zaměstnanci/kyně
pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

Region

Středočeský kraj

Realizátor projektu

Název: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

IČ: 27155064

Ulice: Pražská 910

Město: Unhošť

PSČ: 27351

Kontaktní osoba

Kontakt: Jakub Dvořák,  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 608721338

 

----------------------------------------------------