SLUNCE
UNIKÁTNÍ
SKUPINA
ZAŘÍZENÍ

Všechna naše zařízení pomáhají klientům přiblížit se běžnému způsobu života.

V roce 2016 oslavila škola Slunce 25. výročí založení.

 

Projekt Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony pro SŠ
Pátek, 08 Červen 2018 07:42

 

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ a Šablony pro SŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020.

Projekt je zaměřen na vzdělávání a profesní rozvoj pedagogických pracovníků, odborná setkávání s rodiči dětí mateřské školy, doučování a klubovou činnost žáků základní školy a podporu využití ICT ve vyučování na střední škole.