Strom Olgy Havlové úspěšně zasazen!
Pondělí, 28 Květen 2018 06:48

Stalo se tak v našem Domově dobré vůle na Nouzově v poslední květnový pátek 25. 5. a tím vyvoleným stromem je překrásný červený javor. A stalo se tak proto, že Olga Havlová, která se zasloužila o vzkříšení charitativního hnutí u nás, by se letos dožila 85 let a k uctění její památky se po celé České republice vysadí 85 stromů dobré vůle. Jak připomněla ředitelka Nadačního fondu Slunce pro všechny PaedDr. Blanka Dvořáková, paní Olga byla nápomocna našemu fondu v mnoha jeho aktivitách a my si dlouholeté spolupráce s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové velmi vážíme. Ostatně zástupkyně VDV se zúčastnily i našeho slavnostního vysazení. Přítomni byli další vzácní hosté mj. starostka města Unhošť ing. Iveta Koulová nebo naše patronka herečka Mahulena Bočanová, dále představitelé města Stochova, naši klienti s rodinami, naši přátelé a příznivci. K příjemné předletní atmosféře přispělo rovněž vystoupení Pěveckého sboru Slunce s klavírním doprovodem Vládi Albrechta, dětského pěveckého sboru My z Kladna i vtipný moderátorský výkon našeho zaměstnance Františka Konvalinky. Počasí bylo velmi vlídné, hosté si pochutnali na výrobcích z naší chráněné pekárny a dalších dobrotách a všichni dohromady jsme si užili prosluněné odpoledne plné pohody a společného zájmu o dobrou věc.
Hana Chvostová