Přednáška klinické logopedky
Pátek, 09 Únor 2018 09:45

Speciálně pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna Slunce pořádala 6. února 2018 přednášku na téma Dítě s vývojovou dysfázií, kterou vedla klinická logopedka Mgr. Dana Šálová. Výklad paní logopedky si přišli poslechnout nejen pedagogičtí pracovníci Slunce, ale také přijeli učitelé z okolních mateřských a základních škol. Máme radost, že o cyklus našich odborných seminářů, které pořádá naše SPC-PPP, je zájem a přináší nové informace těm, kteří v oblasti vzdělávání pracují.