Projekt „Cesta ke vzdělání“ 2016 – 2017
Úterý, 20 Červen 2017 09:55

Blíží se konec školního roku a uzavírá se i úspěšný projekt „Cesta ke vzdělání“ 2016 – 2017. Jde již o druhý grant, který škola získala od společnosti Philip Morris ČR a.s. Pomocí získaných finančních prostředků se hradí svozy a rozvozy žáků do školy, také doprava na veškeré aktivity, které souvisejí se vzděláním a patří do komplexní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky projektu měly děti možnost jezdit na plavání, na koně, do snoezelenu. Podnikly spolu se svými učiteli i řadu poznávacích výletů a exkurzí do různých míst naší republiky. Všichni vzpomínají na výstavu „Lego poznáním i hrou“, na plzeňský projekt „Techmania“ zaměřený na vědu a techniku anebo na pěší túru po křivoklátské naučné stezce. V červnu 2017 se mimo jiné uskutečnila návštěva hraběnky Diany Sternbergové a jejího panství na zámku v Častolovicích, výprava k řece Berounce spojená s prohlídkou hradu Karlštejna a návštěva zoologické zahrady v Praze. Všechny tyto aktivity přiblížily žákům učivo ze školy v praxi, poznali i mnoho nových věcí a odnesli si spoustu zážitků.