Škola Slunce slaví významné jubileum

Škola Slunce zahájila svůj provoz v neděli 1. září 1991 jako první soukromá speciální škola v České republice.

  • Založení předcházelo mnoho intenzivních jednání jak s rodiči, kteří hledali pro své hendikepované děti vzdělávací zařízení, tak s úřady a starosty měst. Místo pro školu se nehledalo lehce, nakonec jsme se domluvili s městem Stochov a jeho osvíceným starostou na pronájmu budovy, ve které sídlí škola do současnosti. Na rekonstrukci a vybavení se podíleli rodiče i učitelé, mnoho věcí se provedlo svépomocí a s velkým nadšením.
  • Už na začátku s námi spolupracovali odborníci jako byli prof. Kábele a doc. Matějček. Při slavnostním otevření školy nás přijeli podpořit dr. Bojar, tehdejší ministr školství prof. Vopěnka a především Olga Havlová. Začínali jsme s 26 dětmi a již od počátku jsme se snažili integrovat těžce postižené děti, což v té době nebylo běžné. Hledali jsme další možnosti, jak se o takové děti postarat i nad rámec školy a odlehčit tak rodičům - vznikla stanice pomoci.
  • Za 30 let trvání ušla škola obrovský kus cesty, udělalo se mnoho práce. V současné době funguje kromě stochovské školy i základní a praktická škola v Unhošti a mateřská škola v Kyšicích a Horním Bezděkově. Během letošní roku si budeme výročí školy postupně připomínat, ať už ve Zpravodaji, nebo různými akcemi, jejichž vyvrcholení by mělo proběhnout v září ve Stochově Těšíme se na setkání.
  • Přečtě si o založení školy více

Slovo Blanky Dvořákové

zakladatelky školy Slunce

Letošní rok je rokem 30. výročí založení školy Slunce ve Stochově, první soukromé školy v ČR pro děti s více vadami. Chtěla bych připomenout osvícenost představitelů Města Stochov pod vedením tehdejšího starosty pana Jiřího Slavíka a jejich důvěru k nám a náklonnost k novým myšlenkám ve Výboru dobré vůle a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP). Pronajmutím budovy ve Stochově za symbolickou cenu byly položeny základy k dlouhodobé spolupráci, která trvá doposud. Škola byla založena na základě velké touhy rodičů po vzdělání těžce hendikepovaných dětí. Vznikla ze společné spolupráce a komunikace rodičů a odborníků, kteří se scházeli pod hlavičkou SPMP. Již od počátku našeho snažení byly na prvním místě děti, respektování jejich osobností, uplatňování individuálních přístupů a pochopení pro jejich zvláštnosti. Měli jsme možnost opřít se o zkušenosti mnoha odborníků, za všechny jmenuji zejména paní doc. PhDr. Marii Černou a prof. Zdeňka Matějčka. Inspiraci jsme hledali ve Švýcarsku, Dánsku, Německu či ve spřáteleném zařízení v Remeši ve Francii. Navštívilo nás mnoho osobností z domova i odjinud. Poznávali jsme, že se toho nemusíme zase tolik učit, že i v začátcích jsme si vedli dobře, vedeni snahou pomoci dětem a jejich rodinám. Konečně, pomáhala nám naše srdce. Metodicky jsme byli celkem dobře vybaveni, ale mnoho pomůcek jsme si museli vyrábět na kolenou, nebo složitě dovážet z ciziny. Bylo to ale krásné období hledání nových cílů, sounáležitosti a týmové spolupráce. Školou prošlo mnoho žáků a zaměstnanců, někteří už bohužel mezi námi nejsou. Ale vtiskli neodmyslitelně své stopy do Slunce. Viditelné a stálé je i slunce na našem logu, převzaté z původního obrázku našeho bývalého žáka Petra Nedvěda. Přála bych škole do dalších let mnoho žáků, ze kterých vyrostou osobnosti a především samostatní lidé, mnoho tolerantních, tvůrčích a oddaných zaměstnanců. V neposlední řadě štědré podporovatele a sponzory, bez nichž se nemůžeme obejít. Neustrňme, prosím, plňme si stále svoje sny. A ať se konečně nadechneme a v září pak výročí pořádně oslavíme!